ויכוחים בין יהודים לנוצרים

ויכוח הרמב"ן עם המומר פראי פול (מאה 13)
ויכוח בין הרד"ק לחכם נוצרי (מאה 13)
ויכוח בין רבי יחיאל מפריס והמומר ניקולאן דונין (מאה 13)
ויכוח עם נוצרי / רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א (מאה 13-14)
רבי חסדאי קרשקש / ספר ביטול עיקרי הנצרות (מאה 14)
אגרת "אל תהי כאבותיך" / יצחק פרופייט דוראן (מאה 14)
ויכוח יהושע הלורקי / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה (מאה 15)
ויכוח דון שמואל אבראבאליא והאפיפיור / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה (מאה 15)
ויכוח בין המלך דון אלפונשו ודון יוסף ן' יחיא / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה (מאה 15)
ויכוח לפני המלך דון אלפונשו / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה (מאה 15)
ויכוח המלך אלפונסו עם בנבנשתי (מאה 15)
ויכוח בין יהושע הלורקי לפאול די בורגוס (מאה 15)
ויכוח על נצחיות התורה בין רבני פררה ואלפוצו קארציולה (מאה 17)
ויכוח בין משה מנדלסן לכומר לאוואטר (מאה 18)