הרב שלמה אבינר / זכרתי לך
הרב שלמה אבינר / חינוך לצניעות
הרב שלמה אבינר / הצנע לכת
בלהה אדמונית / חינוך הבת והבן
פרופ' א. י. בונאבנטורה / הערות לבעיה המינית
שמואל גולן / החינוך המיני במוסדות השומר הצעיר
ד"ר יואל ב. ולוולסבי, הרב ד"ר דב ב. ווינשטיין / יעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים
הרב יחיאל וינברג / שאלות ותשובות מהספר "שרידי אש": תנועת הנוער ישורון
ריצארד לוולין / איך נולדים ילדים
ריצארד לוולין / איך נולדים ילדים - הלידה
משה מונק / חינוך יחד - היום
ד"ר דניאל מלאך / סוגיות בתכנון המשפחה
הרב י' קטן, ד"ר ח' קטן, ד"ר א' בראון / אמצעי מניעה - מבט רפואי-הלכתי
שלום רוזנברג / היהדות והאהבה
ד"ר אברהם שטינברג / השקפת היהדות על החיים המיניים
פרופ' אברהם שטיינברג / בתולים
פרופ' אברהם שטיינברג / רחם וטפולות
פרופ' אברהם שטיינברג / עובר
פרופ' אברהם שטיינברג / מניעת הריון