על שירי אורי צבי גרינברג (אצ"ג)

שמואל ארני / על "מלכות ישראל" בשירתו של אורי צבי גרינברג
טליה הורוביץ / מעבר ליאוש, הללויה
הלל ברזל / פסגות הסיום של הליריקה האצ"גית
י. ה. ייבין / המשורר בדורותיו
י. ה. ייבין / הזכרון והכוסף בשירת אצ"ג
דינה לוין / השכחה כבגידה בשירת אצ"ג
אריה ליפשיץ / בשירה העברית הצעירה
בנימין א. מרגליות / משורר בספירת האחדות הגבוהה
מ. נגיד / מחצית היובל להופעת "ירושלים של מטה"
מרים עטרה / התגלות נבואה
הרב גרשון קיציס / בזכות אבות - עיונים בשירת אורי צבי גרינברג ובזיקתה לחסידות
ישראל שייב / איתן