שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מדרש רבה למגילת איכה - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (7 פרקים)
מגילת איכה ותשעה באב / יהודה איזנברג
ספר גשמי ברכה - ביאורים, חידושים והערות למגילת איכה / ברוך הלוי עפשטיין
מדרש זוטא על מגילת איכה / מהדורת שלמה באבר
פירוש על איכה / לר' פנחס בר חלבו, לר' טוביה בר אליעזר, לר' יוסף קרא, לרשב"ם ולאיש פלוני צרפתי

מאמרים לפי סדר הפרקים
איכה א: ההופעה הראשונה של מגילת איכה / יהודה איזנברג
איכה ג: תגובת המקונן לאסון עמו / יהודה איזנברג
איכה ג, יא: דרכי סורר ויפשחני- שמני שומם / ד"ר מרדכי זר כבוד