מדרש רבה
מגילת איכה
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי זהבה גרליץ
תשס"ב
מבוססת על תקליטור "חלמיש"