שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
שיחות בספר הושע / יהודה איזנברג
משלי רועים וצאן אצל הושע בן בארי / נפתלי טוקר

מאמרים לפי סדר הפרקים
הושע א: מי היה הושע? / יהודה איזנברג
הושע ב: שני נביאים המתנבאים ערב חורבן / יהודה איזנברג
הושע ב: אהבת בשר ואהבת ה' / יהודה איזנברג
הושע ג: אין אפוד ותרפים / יהודה איזנברג
הושע ד: חבור עצבים אפרים, הנח לו / יהודה איזנברג
הושע ה: רמיזות היסטוריות בנבואת הושע / יהודה איזנברג
הושע ו: כיחסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלהים מעולות / יהודה איזנברג
הושע ז-ח: ולא זעקו - לי יזעקו / יהודה איזנברג
הושע ח: אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו / יהודה איזנברג
הושע ט: בכורי תאנים ומשמעם / יהודה איזנברג
הושע י: מימי הגבעה חטאת ישראל / יהודה איזנברג
הושע יא: אפרים - הבן יקיר / יהודה איזנברג
הושע יג: זובחי אדם עגלים ישקון / יהודה איזנברג
הושע יד: על חלוקת הפרקים במקרא / יהודה איזנברג