שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
שיחות בספר מיכה / יהושע רוזנברג
שיחות בספר מיכה / יהודה איזנברג
מבוא למיכה: מיכה המורשתי / יהושע רוזנברג

מאמרים לפי סדר הפרקים
מיכה א: בין יהודים ונוצרים / יהודה איזנברג
מיכה א: חורבן שומרון וירושלים / יהודה איזנברג
מיכה ב: ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם / יהודה איזנברג
מיכה ג: נבואות לראשי העם / יהודה איזנברג
מיכה ד: מסורת אחרית הימים - והמלך המשיח / אשר וייזר
מיכה ד: כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו / יהודה איזנברג
מיכה ה: ואתה בית לחם אפרתה / יהודה איזנברג
מיכה ה: "והיה שארית יעקב" / יהודה איזנברג
מיכה ו: הגיד לך אדם מה טוב / יהודה איזנברג
מיכה ו: אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דברו שקר / יהודה איזנברג
מיכה ו: האתן בכורי פשעי? / יהודה איזנברג
מיכה ו: עשות משפט ואהבת חסד / יהודה איזנברג
מיכה ו: מה ה' דורש מעמך / ?יהודה איזנברג
מיכה ז: אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף / יהודה איזנברג
מיכה ז: כי נפלתי, קמתי / יהודה איזנברג
מיכה ז: חורבן שומרון וירושלים / יהושע רוזנברג