שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
עיונים בספר נחום / יהודה איזנברג
נחום הנביא, תקופתו ושליחותו / יהודה אליצור

מאמרים לפי סדר הפרקים
נחום א: אל קנוא ונוקם / יהודה איזנברג
נחום א : ביאורים במקרא בעזרת צמח / אילת השחר הראובני
נחום ב: רגלי המבשר / יהודה איזנברג
נחום ג: חורבן אשור / יהודה איזנברג