שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
האויב מדרום - אדום (קטעים) / ב. צ. לוריא

מאמרים לפי סדר הפרקים
נחמיה א-ב: נחמיה מתמנה כפחה ביהודה / דורי הנמן
נחמיה ג, לג-לח: בימי שיבת ציון - דברי סנבלט אל מול החומה הנבנית / ב. צ. לוריא
נחמיה ד: בניית חומות ירושלים / יהודה איזנברג
נחמיה ו: "אגרת פתוחה" ששלח סנבלט לנחמיה / חיים גבריהו
נחמיה ט-י: למשמעותה של האמנה בימי עזרא / יהודה קיל
נחמיה י: האמנה - ההחלטות של עולי הגולה / יהודה איזנברג
נחמיה יג, טז: "והצורים ישבו בה מביאים דאג וכל מכר" / ב"צ לוריא (pdf)