תוכנית הלימודים במקרא

סיליבוס מפורט מלווה בהערות לדרכי ההוראה
כיתה ג'

שמות
1. הוראת ספר זה תתחלק לחמישה חלקים:
    א. גלות וגאולה
    ב. מעמד הר סיני
    ג. הלכות ומשפטים
    ד. מעשה העגל
    ה. מלאכת המשכן

2. לשני החלקים הראשונים יוקדשו כ- 60-70 שיעורים.

3. עם תחילת לימוד הפרשות ההלכתיות בפרק י"ב יתחילו הלומדים בהדרגה לקרוא את פירושו של רש"י.

4. בסדרת "משפטים" נפגש הלומד לראשונה עם מערכת הלכות, שניסוחן קצר והצורך בהרחבתן מרובה. לפיכך יש להקציב זמן רב להוראת הפרשה: כ- 50 שיעורים. יש בכך גם תרומה להכנת התלמידים ללימוד תורה שבעל פה.

5. למעשה העגל אין צורך להקדיש יותר מ- 5 שיעורים.

6. להוראת מעשה המשכן יש להקדיש כ- 20 שיעורים. להוראת פרשות אלה מוקדש זמן רב יחסית, כדי שיהיה אפשר ללמוד את מעשה המשכן וכליו תוך שימוש במונחי התורה. מעשה המשכן יילמד פעם אחת על פי הסדרות "ויקהל" ו"פקודי", ואין צורך ללמוד את הסדרות "תרומה" ו"תצוה".
ההוראה תתבסס על בניית המשכן והרכבתו, או לפחות על סרטוטים שיבצעו התלמידים עצמם.
לימוד פרק מ' בספר שמות יושלם בלימוד אקסטנסיבי של פרקים ט'-י' בספר ויקרא.


הפרק הבא         תוכן תכנית לימודים במקרא