תוכנית הלימודים במקרא

סיליבוס מפורט מלווה בהערות לדרכי ההוראה
כיתה ו'

תורה:
דברים
1. ספר דברים מסכם את המחזור הראשון. במהלך הוראתו נעסוק בלימוד משווה, שיביא את התלמיד לעיין תדיר בפרשיות מקבילות בשאר הספרים, תוך הדגשת המיוחד ב"משנה תורה" והבחנה בין מצוות מבוארות למצוות מחודשות.

2. רצוי לשמור בעת לימוד ספר דברים על אופיו כאוסף של נאומים, שהושמעו באוזני העם, שברובו נולד במדבר ולא נכח במעמד הר סיני ושעתיד לכבוש את ארץ כנען. אלה נאומים גדולים, שבהם נפרד משה מן העם בלב קשה ובדאגה עמוקה לעתידו. ההכרה הזאת תקל על תפיסת הדברים הן מצד המבנה והצורה והן מצד החזרות הרבות בנושאים מסוימים, שהן כה אופייניות לנאומי הפרידה של משה.

נביא:
שמואל
1. יש להשלים את הפרקים משמואל א', שטרם נלמדו בכיתה ה', וללמד את ספר שמואל ב' כולו.

2. אנו ממליצים ללוות את הוראת פרקי ספר שמואל במקבילות מתוך ספר תהלים (פרקים ג', נ"א, קל"ב) ובעיקר מתוך ספר דברי הימים, לפי הפירוט שלהלן:

שמואל דברי הימים העניין
שמואל א' כ"ו (ד-ו) דהי"א י"ב (א-יד) הצטרפות אנשים רבים, ממרבית השבטים אל דוד בצקלג
שמואל ב' ה (ד-ט) דהי"א י"א (ד-ח) כיבוש יבוס
שמואל ב' ד' (א-ג) דהי"א י"ב (כד-מא) הבאים להמליך את דוד
שמואל ב' ו' (א-ב) דהי"א י"ג (א-ה) פרטים על החלטת דוד להעלות את הארון; התייעצות עם העם
  דהי"א ט' (א) "הכנת מקום" לאוהל הארון
דהי"א ט"ז (ד-מג) חידוש העבודה בירושלים ובגבעון, קרבנות הציבור
שמואל ב כ"ד (א-כב) דהי"א כ"א המנין והעונש
שמואל ב' כ"ד (כג-כה) דהי"א כ"ב (א) דברי דוד בהקמת המזבח במורייה
  דהי"א כ"ו ארגון הלויים לשירה, לעבודה ולפקידות
דהי"א כ"ו (כא-כח) הפקדת משפחת משה על האוצרות
דהי"א כ"ו (לא) הארגון הגדול בשנת ה- 40 של דוד, בניגוד לרושם שבמלכים א' א'
דהי"א כ"ח-כ"ט ההכנות לבניין הבית
יונה
מגילות אסתר ורות