שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
דפי עבודה, מבחנים ועוד (בפורמט word)
יציאת מצרים בנביאים / אשר וייזר
פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
שיחות בספר יחזקאל / יהודה איזנברג
שיחת סיכום לספר יחזקאל
היחסים בין יחזקאל הנביא לבין סביבתו / מרדכי זר-כבוד (pdf)
משל הגפן והאש / א.א. ריבלין (pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
יחזקאל ב: כי בית מרי המה
יחזקאל ד: הנביא סובל את סבל העם
יחזקאל ד: השכיבה במשלי יחזקאל / אליעזר לרנר
יחזקאל ה: לכן אבות יאכלו בנים
יחזקאל ו: פולחן המוות על המזבח
יחזקאל ז: המוכר אל ממכרו לא ישוב
יחזקאל ח: סמל הקנאה המקנה
יחזקאל ח: גניזת כלי המקדש / חיים מ. י. גבריהו
יחזקאל ט: וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב
יחזקאל יא: שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור
יחזקאל יא: מלחמת הג'ינגלים של הנביא יחזקאל
יחזקאל יב: הנשיא החותר בקיר
יחזקאל יג: שלום שלום ואין שלום
יחזקאל יד: ירמיהו י"ז, א-ב; יחזקאל י"ד, ג-ד / מרדכי זר-כבוד (pdf)
יחזקאל יד: מדוע הנביא משקר?
יחזקאל טו: מה מסמל עץ הגפן?
יחזקאל טז: ואפרש כנפי עליך
יחזקאל יז: משל ונמשל ומה שביניהם
יחזקאל יז: משל ונמשל ומה שביניהם
יחזקאל יז: ארבעת המינים / נוגה הראובני
יחזקאל כ: ישראל במדבר העמים / יהודה אליצור
יחזקאל כא: כי עמד מלך בבל לקסום קסם
יחזקאל כב: על כן נתתיך חרפה בגויים
יחזקאל פרק כו: הנבואות על צור לפי אברבנאל / שלמה קושלבסקי (פורמט pdf)
יחזקאל כו-כח: צור וירושלים
יחזקאל כח: מלך צור ודימויו
יחזקאל כט-לב: פרידה ממצרים
יחזקאל כט: מצרים - ממלכה שפלה
יחזקאל לא: נהרות גן עדן - פשר סיפור גן עדן והשתקפותו במקרא / הלל גרשוני
יחזקאל לג: שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור
יחזקאל לד: הרועים הרעים
יחזקאל לה: ישראל ואדום
יחזקאל לו: לא למענכם אני עושה בית ישראל!
יחזקאל לז: מי הם העצמות היבשות שקמו לחיים?
יחזקאל לח: נבואת פורענות לגויים באחרית הימים
יחזקאל לט: חילול השם וכבוד ישראל
יחזקאל מ: תבנית בית המקדש
יחזקאל מ-מב: בית המקדש בחזונות יחזקאל / יהודה קיל
יחזקאל מד: הכוהנים הלוויים בני צדוק
יחזקאל מז: גבולות הארץ במסורת ישראל / יהודה אליצור
יחזקאל מז: נהרות גן עדן - פשר סיפור גן עדן והשתקפותו במקרא / הלל גרשוני