תוכן העניינים:
'עבודה שבלב זו תפילה' - אחדות שני החלקים

הסידור, 'עיון תפילה' ומטרת הספר
דרכי הניתוח של 'עבודה שבלב זו תפילה'
מטרת הספר
עיון התפילה בפרד"ס היהודי
היחודיות שספר
המתודה הפרשנית של תכני התפילה
חז"ל כפרשנים הקלאסיים של הסידור
אופן פרשנות חז"ל את התפילות
היבטים היסטוריים והתפתחותיים של התפילה
בחינת שאלות נצחיות וניתוחן בשפה ובכלים של העת החדשה
כללי עריכה
הודייה
כִּי יָשָׁר דְּבַר ה' וְכָל מַעֲשֵׂהוּ בֶּאֱמוּנָה (תהילים לג כא)

'עבודה שבלב זו תפילה' - אחדות שני החלקים

הסידור, 'עיון תפילה' ומטרת הספר
הסידור הוא אוצר בלום של תכנים אמוניים היוצאים ממעמקי נפשו של המתפלל ומבוססים על הרצון היסודי לפנות לבורא עולם בשיח, בבקשה ובאהבה. הסידור הוא מעין מילון ססגוני של רגשות, המנוסח כך שאינו זקוק לפרשנות בעת התפילה עצמה. מאידך, לאחר התפילה ואף לפניה, האוצר הבלום של התכנים, הרעיונות והרגשות שבסידור מבקש להתפרש.

הסידור הוא מעין אנציקלופדיה של היהודי המאמין. אנציקלופדיה שמפרטת את מכלול הערכים של עולם האמונה היהודי, על תמימותו ועל סתירותיו, על אהבותיו וקשייו, ועל תכניו המורכבים והפשוטים.

סידור התפילה היהודי הוא אוסף הרעיונות והתכנים היהודיים המרוכז והמסודר ביותר שנכתב אי פעם, ומכאן שמו, 'סידור'. אלפי שנות יצירה של פרשנות, פילוסופיה ואמונה בעם ישראל, ועדיין לא יצא אוסף מרוכז ומסודר יותר. נקודת המוצא של הסידור היא, כאמור, עמידת המתפלל מול בוראו על משמעותו המורכבת ורבת הפנים של מעמד זה. כל השאלות היסודיות שנחקרו ונדונו בכל אלפי שנות התרבות האנושית, החל מתכלית הבריאה, דרך הבחירה בעם ישראל, וכלה בשאלת צדיק ורע לו ואמות המידה המוסריות של אלוקים ואדם - כולן נבחנות ונדונות בהרחבה בסידור. בניגוד לחקירה פילוסופית, שתחילתה בהטלת ספק והמשכה בחיפוש הצדקה שכלתנית להכרה ולאמונה - הסידור הוא יישום ופירוט כל הרעיונות והתכנים הנגזרים מעולמו הרוחני וההכרתי של היהודי המאמין. נקודת המוצא של הסידור היא אמונה, ולא ספקנות. האמונה, העטופה באהבה גדולה לבורא עולם ולברואיו, הניבה את האוצר הבלום - סידור התפילה.

תיאור ססגוני ואוהב זה של הסידור פתח את ספרי הראשון 'עבודה שבלב זו תפילה', וכוחו יפה, כמובן, גם לחלק השני המשלים אותו. הספר הראשון עסק ב'עיון תפילה' בתפילת 'שחרית' מתפילת 'מודה אני', ועד לברכות הפתיחה והסיום של תפילת 'עמידה'. ספר זה משלים את עיון התפילה בתפילת 'שחרית' - מברכות הבקשה של תפילת 'עמידה', ועד לתפילת 'עלינו לשבח' המסיימת את התפילה. כל העקרונות התוכניים והסגנוניים שעמדו ביסוד הספר הראשון תקפים גם בספר זה - והרי זה ספר אחד, נושא אחד, ו'עיון תפילה' אחד, שחולק מטעמים טכניים בלבד לשני כרכים.

דרכי הניתוח של 'עבודה שבלב זו תפילה'
כאמור, ספר זה כמשלימו של 'עבודה שבלב זו תפילה' חלק א', ממשיך את כל דרכי הניתוח המפורטים בהקדמה לחלק א', שראוי לחזור עליהם בקצרה.

מטרת הספר
'עיון תפילה' והבנה מעמיקה של כל תפילה הנאמרת במסגרת חלקה השני של תפילת 'שחרית' של ימי החול.

עיון התפילה בפרד"ס1 היהודי
'עיון תפילה' עדיין לא הפך לנתיב מרכזי וראוי בעולם לימוד התורה היהודי. בניגוד למקצועות תורה אחרים שהפכו לנושאי לימוד פופולריים בקרב רבים וטובים בעם ישראל - 'עיון תפילה' עדיין נשאר נושא בִלתי מוכר ובלתי נלמד בידי רוב הציבור. 'עבודה שבלב זו תפילה' מנסה לשנות ולוּ במקצת מצב זה.

היחודיות שספר
הספר מחולק לשערי תפילות, ובכל שער תפילה עומד הרעיון המרכזי, שהוא תוכן כל התפילות המרכיבות את השער. שזירת כל התפילות שבשער למארג אחד, הוא החידוש הייחודי שבשני ספרי 'עבודה שבלב זו תפילה'. ההצלחה לשזור רעיון מרכזי אחד לכל חלק וחלק של תפילת 'שחרית', מאשש ומחזק את הדרך הפרשנית הייחודית הזו. ישפוט כל קורא לעצמו עד כמה פרשנות זו נכונה, או חלילה מאולצת, אולם עצם הניסיון לעמוד באתגר הפרשני הזה -הוא, לעניות דעתי, ייחודי בעולם הפרשנות של הסידור.

המתודה הפרשנית של תכני התפילה
כל תפילה מנותחת על-פי העיקרון "שאין תפילה יוצאת מידי פשוטה". כל הפרשנויות הנדרשות חבויות כבר בתוכן התפילה, ולא נדרשת פרשנות מפולפלת שאינה בכתובים.

חז"ל כפרשנים הקלאסיים של הסידור
'עבודה שבלב זו תפילה' על שני חלקיו מניח מראש שחז"ל הם הפרשנים הטבעיים והטובים ביותר לתפילות השונות. חז"ל תיקנו את רוב התפילות ולכן דעתם חשובה מאוד להבנת התפילות שתיקנו.

אופן פרשנות חז"ל את התפילות
'עבודה שבלב זו תפילה' מניח כי חז"ל ניסחו את התפילות שבסידור על סמך השקפת עולם דתית שמשתקפת בתפילות ובמדרשים. השקפת עולם זו כוללת וחובקת את חיי התרבות, הרוח וההכרה של המין האנושי. האבחון והניתוח של רעיונות אלה לעיתים עמוק ואף מסובך למדי, אולם התוצאה הסופית מצדיקה את המאמץ העיוני.

היבטים היסטוריים והתפתחותיים של התפילה
ב'עבודה שבלב זו תפילה' אין דגש על השאלה מתי תפילה החלה את חייה, ומה היו הנוסחים השונים שמהם נתגבשה. במקרים מעטים בלבד מצויין מועד חיבורה של תפילה או אופן ניסוחה, במידה שהם גורמים משמעותיים בהבנת התפילה, או באופן השתלבותה במכלול הברכות והתפילות המרכיבות את שער התפילה.

בחינת שאלות נצחיות וניתוחן בשפה ובכלים של העת החדשה
'עבודה שבלב זו תפילה' נכתב במגמה ברורה של התרחקות מבעיות השעה והתרחקות מהדעות הפופולריות, המתחלפות חדשות לבקרים. מאידך, 'עבודה שבלב זו תפילה' נכתב על-ידי בן המאה עשרים ואחת, ולשון הספר ועולם המושגים שבו הם של בן העולם המודרני. עקב כך, גם הקורא החסר רקע קודם בעולם המושגים של הסידור או של חז"ל - יכול להבין את הנאמר בספר ללא קושי.

כללי עריכה
כל פרק עוסק בקטע תפילה אחד בלבד. לעיתים, מספר פרקים עוסקים בקטע תפילה אחד ובוחנים את סך כל מרכיביו. לרוב, כל פרק מחולק לשלושה או לארבעה תת-פרקים. נושא הפרק מופיע בכותרת, שהיא תמצית הנאמר בפרק כולו. כל ציטוט ישיר או עקיף המופיע בספר מלווה בהערת שוליים המפנה את הקורא למקורו. נוסח התפילות בספר וסידרן הוא נוסח ספרד, המכונה לעיתים נוסח ארץ ישראל. שם ד' מופיע בספר בכינוי בלבד, 'אלוקים' או ד', למעט בציטוטים מהמקרא ומהסידור, בהם מופיע שם ד' באופן מפורש כפי שהוא מופיע במקור המצוטט.

בסוף הספר מופיעים שני מפתחות: מפתח נושאים ומפתח מקורות. כל נושא במפתחות מחולק לנושא ראשי או לנושא משני, חלוקה שמאפשרת לעקוב אחר ניתוחים שונים לנושא מסויים על כל מרכיביו.

הודייה
אסיים בהודייה לבורא עולם שהעניק לי מכוחו להשלים עמל של כשבע שנים, ולהוציא פירוש שלם על כל תפילת 'שחרית'. מי יתן ויעניק לי אדון הכל עוד כוחות ויכולת לחדש ולפרש את שאר צפונות התפילה, והאמונה - להגדיל תורה ולהאדירה.

הערה:1. פרד"ס - פשט רמז דרש סוד, שם כולל לכל אפיקי לימוד התורה שבעם ישראל.