לימוד נושאים בתורה שבעל פה


דילמות ערכיות
הלוח העברי
חגים ומועדים
רפואה והלכה
שבת
סוגיות במדע, טכנולוגיה והלכה (מתוך אתר אורט)
פיזיקה במקורות יהודיים (מתוך אתר מכון לב)
הקהל / מקורות ופרקי הדרכה למורה
נחלת אבות, ביאור לפרקי אבות / הרב פתחיה מנקין