העורך:
המחבר:
ייעוץ:
קרא והעיר הערותיו:
עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
דוד בן דהאן
הרב ש' מן ההר
הרב אפרים גולדשמידט
דליה לאופר


הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה:
פרופ' יצחק גילת

חברי הוועדה:
ניסים אליקים, מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב אהרון גרז, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, בנימין דומוביץ, הרב אלימלך וינטר, הרב יחיאל וסרמן, הרב חיים טובולסקי, הרב שמעון לוי, מנחם לאבל, רחמים מלמד, הרב יהושע נוימן ,יצחק קרנר, הרב דב שחור, הרב נפתלי שטיינברגר.

כל הזכויות שמורות - תשנ"ה 1995
Image copyright of SweetChild Software