נחלת אבות
ביאור לפרקי אבות

הרב פתחיה מנקין


פרק א, משנה יח
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
על שלשה דברים העולם עומד
על הדין ועל האמת ועל השלום
שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.