מאת הרב איל משה קריםתוכן העניינים - חלק ד':


תפילה וקדושת בית הכנסת
        א. הפסק בקריאת שמע ובתפילה לצורך כתיבה חיונית
        ב. טעינת פלפונים בבית הכנסת בצבא

שבת
        ג. דיבור בקסדת ג'נטקס במארב
        ד. גרימת חילול שבת הנעשה בשבת
        ה. הבאת מזון ברכב בשבת
        ו. הדחת כלי סעודה בשבת
        ז. הדלקת מכשיר מוטורולה בשבת לצורך מצוה
        ח. הכרת הגיזרה בשבת
        ט. הנאה ממעשה שבת
        י. הסרת כביסה בשבת
        יא. הצטרפות בשבת לרכב הנוסע בהיתר כדי להתקלח
        יב. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - א
        יג. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ב
        יד. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ג
        טו. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ד
        טז. טלטול חפצים בשבת בגמר הפעילות
        יז. כיבוי מחשב לפני שבת
        יח. לקיחת תפילין לפעילות מבצעית הנמשכת בשבת
        יט. מילוי דף משימה בשבת
        כ. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פיקוח נפש - א
        כא. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פיקוח נפש - ב
        כב. נטישת חמ"ל בשבת לצורך מצוה כשהדבר כרוך באיסורים
        כג. צידוד תותח בשבת
        כד. שהיית תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה
        כה. שימוש בטלפון נל"ן בשבת
        כו. ראיון לתקשורת הבין לאומית בשבת
        כז. תרגולות אש בשבת

מועדים
        כח. תקיעת שופר בשעת הדחק
        כט. אכילה ושתיה במהלך פעילות מבצעית ביום כיפור
        ל. ביטול שמיעת פרשת זכור לאשה
        לא. רחיצה ועריכת מד"ס בבריכה בתשעת הימים

נדה
        גב. ביטול עונת אור זרוע .
        לג. דין פרישה לחייל בעונה הסמוכה לוסת
        לד. הקדמת בדיקת הפסק טהרה .
        לה. טבילה ביום השביעי (מבעוד יום) בשעת הדחק
        לו. טבילה בליל שבת כשהבעל אינו מגיע
        לז. טבילה ותשמיש המטה ביום השמיני
        לח. טבילה ביום חול כשהבעל אינו נמצא
        לט. כתם שנמצא על ניר לאחר קינוח

יחוד
        מ. יחוד ראש המדור עם מדריכותיו
        מא. יחוד בנסיעה ברכב .

כשרות
        מב. כשרות כלי מטבח באבטשי"ם (אבטחת ישובים) .
תוכן דיני צבא             תוכן תושבע