מאת: איל משה קרים


מפתח נושאים לפי סדר א"ב

תוכן מפורט - חלק א'         תוכן מפורט - חלק ב'         תוכן מפורט - חלק ג'         תוכן מפורט - חלק ד'


הוצאה ע"י "מכון מערכות ישראל"
שעל יד המכינה התורנית לצה"ל "עטרת ירושלים"
(c) תשנ"ט
כל הזכויות שמורות למחבר
מותר להעתיק ולפרסם חלקים מהספר שלא למטרה מסחריתהפצה - "מכון מערכות ישראל"
ת.ד. 1076 י-ם 91009
טלפון: 6284101-02, 280314-052 פקס: 6273668-02 (לידי אפרים)
כתובת המחבר: רח' בעל השאילתות 13 א' י-ם 6524296-02תוכן דיני צבא             תוכן תושבע