מאת הרב איל משה קרים

מפתח נושאים לפי סדר א"ב:ברכות
חלק ראשון
יז. ברכת שעשה לי נס בהתקלות
יח. ברכת המזון בהליכה

יט. ברכת המזון לשעת הדחק

כ. התקבצות דתיים בשעת האוכל


חול המועד
חלק ראשון
פ. תספורת בחול המועד (א)
פא. גילוח בחול המועד (ב)


חנוכה
חלק שלישי
נ. הדלקת נר חנוכה

יום כיפור
חלק ראשון
ע. נעילת נעליים צבאיות במהלך נוהל-קרב ביום כיפורים
עא. תשלומין לתפילת נעילה

עב. פעילות מבצעית ביום הכיפורים

עג. רחיצה ביום כיפור (א)

עד. רחיצה ביום כיפור (ב)

עה. עליה לתורה למי שלא צם ביום כיפור


חלק רביעי
כט. אכילה ושתיה במהלך פעילות מבצעית ביום כיפור

יחוד
חלק רביעי
מ. יחוד ראש המדור עם מדריכותיו
מא. יחוד בנסיעה ברכב .

כשרות
חלק שני
צא. הכשרת תנור אפיה
צב. בישולי גויים

צו. קניית מוצר כשר מחנות הפתוחה בשבת


חלק שלישי
נח. טבילת כלים
נט. שתיית קפה שחור שבושל בסיר חלבי בארוחה בשרית


חלק רביעי
מב. כשרות כלי מטבח באבטשי"ם (אבטחת ישובים) .

נטילת ידיים
חלק ראשון
ג. נטילת ידיים במסדר השכמה

חלק שני
א .נטילת ידיים בהשכמה בשטח
ב. ניגוב ידיים במדים


חלק שלישי
א. נטילת ידיים בסדרת שלג

נדה
חלק רביעי
גב. ביטול עונת אור זרוע .
לג. דין פרישה לחייל בעונה הסמוכה לוסת
לד. הקדמת בדיקת הפסק טהרה .
לה. טבילה ביום השביעי (מבעוד יום) בשעת הדחק
לו. טבילה בליל שבת כשהבעל אינו מגיע
לז. טבילה ותשמיש המטה ביום השמיני
לח. טבילה ביום חול כשהבעל אינו נמצא
לט. כתם שנמצא על ניר לאחר קינוח

סוכות
חלק ראשון (כללי)
פח. סוכה בשיעור מצומצם

חלק שני
פג. סוכה מטלק מתקפל

סעודה
חלק שלישי
ט. ברכה בחדר שירותים
י. הפסק בסעודה


ערובין
חלק שלישי
מב. מחיצת שער (א)
מג. מחיצת שער (ב)

מד. מחיצה גרועה

מה. מיכל סולר כעמוד צורת הפתח

מו. צורת הפתח על ידי מחסום ביקורת

מז. עמדת שער כעמוד צורת הפתח

מח. טלטול בבור תחמושת בשבת


פורים
חלק ראשון
עו. הפסקה בקריאת המגילה
עז. מקרא מגילה בזמן שמירה


חלק שלישי
נא. קריאת מגילה במנין או פרשת זכור במנין
נב. קריאת פרשת זכור במנחה וללא מנין


חלק רביעי
ל. ביטול שמיעת פרשת זכור לאשה

פסח
חלק שני
פד. בדיקת חמץ בצה"ל
פה. ליל הסדר בזמן פעילות ביטחון שוטף

פו. אכילה ושתיה אחר אכילת אפיקומן


חלק שלישי
נג. אכילת חמץ בפעילות מעבר לגבול
נד. אכילת מצה בערב פסח

נה. גילוח בימי ספירת העומר


ציצית
חלק ראשון
א. חיוב גופיה זוהרת בציצית

קריאת התורה
חלק ראשון
יד. קריאת התורה או תפילה בציבור
טו. השלמת קריאת התורה של שבת

טז. השלמת קריאת התורה של שני וחמישי


ראש השנה
חלק ראשון
סז. יציאה מחוץ לתחום לאמירת תשליך
סח. זמן אמירת סליחות לחיילים

סט. תקיעת שופר במניין מעורב וביחידות


חלק שני
פ. יציאה מחוץ לתחום לשם מצוות שופר (א)
פא. יציאה מחוץ לתחום לשם מצוות שופר (ב)

פב. נסיעה עם גוי כדי לשמוע תקיעת שופר


חלק שלישי
מט. חזרה מפעילות מבצעית בראש השנה

חלק רביעי
כח. תקיעת שופר בשעת הדחק

שבת
חלק ראשון
כא. לימוד ציר בשבת (א)
כב. לימוד ציר בשבת (ב)

כג. הזנקת מסוק בשבת

כד. עשיית מלאכות לאחר קבלת שבת (א)

כה. עשיית מלאכה לאחר קבלת שבת (ב)

כו. הוצאת שבת ביציאה למארבים

כז. נטילת ידיים בשבת על גבי האדמה

כח. אבטחת מחללי שבת (א)

כט. אבטחת מחללי שבת (ב)

ל. עירוב חצרות (א)

לא. עירוב חצרות (ב)

לב. חתימה על ציוד בשבת

לג. יציאה מחוץ לתחום שבת (א)

לד. יציאה מחוץ לתחום שבת (ב)

לה. יציאה מחוץ לתחום שבת (ג)

לו. יציאה מחוץ לתחום שבת (ד)

לז. טלטול פקל כיסים

לח. מילוי כרטיס עבודה בשבת

לט. תדלוק נגמשי"ם בשבת

מ. שימוש בנל"ן בשבת

מא. הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת (א)

מב. ביטול הזנקת מסוק

מג. ניתוק אור בלם בסיור בשבת

מד. הוצאת תבשיל בשבת מסיר שעל האש

מה. אבטחת אנשי "קומץ"

מו. כניסת צוות לוט"ר לכוננות בליל שבת

מז. נסיעה לנגיעת-גדר בשבת

מח. איחור סיורי לילה בשבת

מט. בדיקת נשק בשבת בעזרת פנס

נ. הסעת מזון לשומרים בשבת

נא. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (א)

נב. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ב)

נג. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ג)

נד. חזרה מפעילות מבצעית (ד)

נה. החלפת שומרים בשבת ברכב

נו. מי שלא קידש בליל שבת

נז. ניקוי נעליים בשבת

נח. סטיה ממסלול סיור בשבת

נט. השכמת שומר בשבת על ידי מ.ק.

ס. טיפול בבגד רטוב בשבת (א)

סא. טיפול בבגד רטוב בשבת) ב)

סב. נסיעה בשבת לצורך תחקיר

סג. עירוב על ידי שדה מוקשים

סד. הדלקה וכיבוי אור בהפעלה

סה. הדחת כלי סעודת שבת בשבת (א)

סו. הדחת כלי סעודת שבת בשבת (ב)


חלק שני
יז. הפעלת מזגן בשבת
יח. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (א)

יט. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ב)

כ. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ג)

כא. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ד)

כב. הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת (א)

כג. הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת (ב)

כד. הצטרפות לרכב הנוסע בהיתר בשבת (ג)

כה. הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת (א)

כו. הצטרפות לנסיעה אסורה בשבת (ב)

כז. שטיפת כלי סעודה בשבת

כח. פעילות משטרה צבאית בשבת (א)

כט. פעילות משטרה צבאית בשבת (ב)

ל. פעילות משטרה צבאית בשבת (ג)

לא. פעילות משטרה צבאית בשבת (ד)

לב. ניקוי משקפי אבק בשבת

לג. סיוע לדבר עבירה

לד. הכרת הגיזרה בשבת (א)

לה. הכרת הגיזרה בשבת (ב)

לו. הכרת הגיזרה בשבת (ג)

לז. נסיעה לכנס בטיחות בשבת

לח. הסעת רכב בשבת לצורך מילוי מים

לט. העברת שיחות מנהלתיות בשבת (א)

מ. העברת שיחות מנהלתיות בשבת (ב)

מא. הוצאת מים מסיר שעל האש בשבת

מב. חייל שלא התפלל שחרית ומוסף עד אחר חצות היום

מג. תוספת שבת כשעליו נשק ואפוד

מד. אכילה במוצ"ש אחר הבדלה ולפני ערבית

מה. יציאה מחוץ לתחום שבת

מו. רישום כלי רכב בשבת (א)

מז. רישום כלי רכב בשבת (ב)

מח. אכילה לפני תפילה בשבת (א)

מט. אכילה לפני תפילה בשבת (ב)

נ. ברכת מעין שבע במחנה, במאהל ובפריסה

נא. הכנה מקודש לחול

נב. העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת (א)

נג. העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת (ב)

נד. העדפת הליכה על פני נסיעה בשבת (ג)

נה. שימוש בטלפון בשבת (א)

נו. שימוש בטלפון בשבת (ב)

נז. הדלקת אור שעון במארב בשבת

נח. הכנת כרטיס טווחים בשבת (א)

נט. הכנת כרטיס טווחים בשבת (ב)

ס. הכנת כרטיס טווחים בשבת (ג)

סא. שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת

סב. החלפת סוללה בשבת

סג. נטילת ידיים לפני הקידוש

סד. סעודת שבת לפני תפילת ערבית

סה. קשירת והתרת שקית חלות בשבת

סו. הנאה ממעשה שבת

סז. שימוש במזגן בנסיעה מבצעית בשבת (א)

סח. שימוש במזגן בנסיעה מבצעית בשבת (ב)

סט. מזון שהובא מחוץ לתחום ברגל (א)

ע. מזון שהובא מחוץ לתחום ברגל (ב)

עא. כתיבה בשבת

עב. הנמכת ווליום במכשיר קשר

עג. הדלקת נר שבת על ידי חשמל

עד. עמידה בשער בסיס חיל-אויר בשבת

עה. לבישת כפפות במקום שאין עירוב

עו. שימוש בטלק בשבת

עז. השלמת פק"ל בשבת

עח. רחיצה בשבת

עט. הדלקת מדורה בסיור בשבת


חלק שלישי
יג. תרגילי קשת בשבת
יד. אמירה לנכרי

טו. הנאה ממעשה שבת (א)

טז. הנאה ממעשה שבת (ב)

יז. תפילת מנחה אחרי קידוש

יח. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש (א)

יט. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש (ב)

כ. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש (ג)

כא. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פקוח נפש (ד)

כב. סטיה ממסלול הסיור בשבת

כג. הפסקת חשמל בשבת

כד. הסרת איפור בשבת

כה. פקודה לתרג"ד סמוך לשבת

כו. הכנת רשמ"צ בשבת

כז. פתיחת שער הכרוכה בהדלקת נורית

כח. סילוק נפל בשבת

כט. נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת (א)

ל. נשיאת מכשיר מוטורולה בשבת (ב)

לא. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (א)

לב. חזרה מפעילות מבצעית בשבת (ב)

לג. פתיחת דלת חשמלית בשבת

לד. כיבוי שפנפן בשבת

לה. שטח זרוע בית סאתיים

לו. ניקוי אוהלים בשבת (א)

ניקוי אוהלים בשבת (ב)

לז. שטיפת רצפת חדר אוכל בשבת

לח. תלישת צמר גפן בשבת

לט. טלטול מוקצה בשבת מחמת הפסד

מ. פינוי ציוד ממחסן בשבת

מא. העדפת כתיבה ב"עט שבת" על פני כתיבה במחשב


חלק רביעי
ג. דיבור בקסדת ג'נטקס במארב
ד. גרימת חילול שבת הנעשה בשבת
ה. הבאת מזון ברכב בשבת
ו. הדחת כלי סעודה בשבת
ז. הדלקת מכשיר מוטורולה בשבת לצורך מצוה
ח. הכרת הגיזרה בשבת
ט. הנאה ממעשה שבת
י. הסרת כביסה בשבת
יא. הצטרפות בשבת לרכב הנוסע בהיתר כדי להתקלח
יב. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - א
יג. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ב
יד. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ג
טו. חילול שבת למניעת טירחא מרובה - ד
טז. טלטול חפצים בשבת בגמר הפעילות
יז. כיבוי מחשב לפני שבת
יח. לקיחת תפילין לפעילות מבצעית הנמשכת בשבת
יט. מילוי דף משימה בשבת
כ. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פיקוח נפש - א
כא. מניעת חילול שבת הנעשה לצורך פיקוח נפש - ב
כב. נטישת חמ"ל בשבת לצורך מצוה כשהדבר כרוך באיסורים
כג. צידוד תותח בשבת
כד. שהיית תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה
כה. שימוש בטלפון נל"ן בשבת
כו. ראיון לתקשורת הבין לאומית בשבת
כז. תרגולות אש בשבת

תעניות
חלק ראשון
עח. החלפת פעילות עם חייל שלא צם
עט. בוחן מסייעת בצום גדליה


חלק שני
פז. צום במהלך נוהל קרב למשימה
פח. אימונים ביום צום (א)

פט. אימונים ביום צום (ב)

צ. אימונים ביום צום (ג)


חלק שלישי
נו. אכילת בשר בתשעת הימים (א)
נז. אכילת בשר בתשעת הימים (ב)


חלק רביעי
לא. רחיצה ועריכת מד"ס בבריכה בתשעת הימים

תפילה
חלק ראשון
ד. תפילת שמונה עשרה במסע
ה. תפילה בישיבה בעת נסיעה

ו. תפילת שחרית לפני הזריחה (א)

ז. תפילת שחרית בציבור לפני הזריחה (ב)

ח. תפילת שחרית לפני הזריחה (ג)

ט. אכילה לפני תפילה

י. תפילה עם כפפות

יא. בגדי תפילה

יב. ק"ש, תפילה וברכות ללא כיסוי ראש

יג. ביטול חזרת ש"ץ


חלק שני
ח. שינה לפני תפילת שחרית
ט. עבודות לפני תפילת שחרית

י. תפילת שחרית בתרגיל פלוגתי

יא. מנחה גדולה או מנחה קטנה בשמירה

יב. תפילה במקום סכנה

יג. החלפת שמירה עם חילוני לצורך השלמת מנין

יד. תפילה בזמן נהיגה

טו. תפילה במקום ריח רע

טז. נשיאת כפיים עם נעליים


חלק שלישי
ב. "הקפצת מוצב" באמצע תפילה, קריאת שמע וברכת המזון
ג. שינה לפני התפילה בחול ובשבת

ד. תפילה בזמן כוננות

ה. תפילה שלימה ביחידות, או מקוצרת במנין

ו. תפילה במקום מטונף (א)

ז. תפילה במקום מטונף (ב)

ח. תפילה לפני יציאה לפעילות מבצעית


חלק רביעי
א. הפסק בקריאת שמע ובתפילה לצורך כתיבה חיונית
ב. טעינת פלפונים בבית הכנסת בצבא

תפילין
חלק ראשון
ב. מצוות תפילין בתרגיל ס"גים (= סירות גומי)

חלק שני
ג. לקיחת תפילין לתרגיל גדול (א)
ד. לקיחת תפילין לתרגיל גדול (ב)

ה. נפילת תפילין בטנק

ו. הנחת תפילין בשטח אויב

ז. הנחת תפילין של איטר


חלק שלישי
יא. שמירת חפצי חול בנרתיק התפילין
יב. הנחת תפילין בלילה


כללי
חלק ראשון
פב. מקומות עבודה זרה וקברים בנווטים
פג. העלמת ליקוי גופני

פד. הסתרת חולשה גופנית לפני מבצע

פה. נטישת עמדת שמירה

פו. דווח על הסתרת מום

פז. קידוש מול ראש מגולה באשה


חלק שני
צג. שימוש באוכל ובתבלינים לבניית שולחן חול (=שו"ח)
צד. שמירה עם רדיו

צה. לשון נקיה

צז. הטלת עבודות על כהן והענשתו


חלק שלישי
ס. הנחת זר פרחים על הקבר
סא. כניסה לכנסיה נטושה

סב. גזל גוי

תוכן דיני צבא             תוכן תושבע