הגדה של פסח - אוסף פירושים

הפירושים ניתנים בשלמות
מחזור ויטרי, שיבלי הלקט, אבודרהם, כל בו, אלשיך, רבי יעקב עמדין, של"ה, הגר"א
על פי אוצר ישראל, איזנשטיין

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הגדה של פסח


תוכן הספר

מחזור ויטרי
רבי שמחה בן שמואל, חי במאה ה- 12-13. מתלמידי רש"י. הספר "מחזור ויטרי" כולל פירוש להגדה. [5 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

שבלי הלקט
לרבי צדקיה בין אברהם הרופא, בראשית המאה ה- 13. למד באיטליה ובאשכנז, וספרו "שבלי הלקט" כולל פירוש להגדה של פסח. הספר יצא לאור על ידי שלמה בובר, וילנה תרמ"ז. [19 עמודים].

אבודרהם
ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

ספרו של רבי דוד אבודרהם, שחי בספרד, בעיר אשביליה [=סיביליה]. תלמיד רבי יעקב בעל הטורים. הספר אבודרהם נכתב בשם 1340, והוא כולל פירוש להגדה של פסח, הניתנת כאן. [14 עמודים].

כל בו
למחבר לא נודע שמו, בשלהי תקופת התוספות, במאה כ- 14. הספר כל בו כולל דינים ומנהגים לכל השנה, וכן פירוש להגדה של פסח. [6 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

אלשיך
בן דורו של רבי יוסף קארו, במאה ה15 בצפת. חיבר פירוש לתורה. הפירוש להגדה נלקט מתוך פירושו לתורה. [27 עמודים].
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

רבי יעקב עמדין
– 1776, באלטונה, גרמניה. שימש כרב בעיר עמדין. חיבר את סידור "בית יעקב" הכולל פירוש להגדה של פסח. [10 עמודים]
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

שני לוחות הברית [השל"ה]
רבי ישעיהו הורביץ 1558 - 1628, מחבר הספר "שני לוחות הברית". חי בפראג ובלובלין, ובסוף חייו בארץ ישראל. הספר "שני לוחות הברית" כולל פירוש להגדה. [9 עמודים]
פרטים נוספים באנציקלופדיה יהודית דעת

הגר"א - הגאון מווילנא
– 1797. פירושו להגדה נרשם על ידי תלמידו ונדפס כפירוש ההגדה . [8 עמודים]
פרטים נוספים
באנציקלופדיה יהודית דעת


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חגים ומועדים