יהודה אליצור

תקופת הפסח (קובץ PDF)
גיל בר מצוה במקרא (קובץ PDF)
ח'ליל אל-רחמן - חברון
הרהורים על ההגות ההיסטורית של המקרא
מבחן האמונה בירושלים ערב חורבנה
הלוך הלכו העצים
תפיסת ההיסטוריה במקרא
אמונה ומדע בפרשנות המקרא
פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו
משא מצרים
משא מואב וכתובת מישע
ישראל במדבר העמים
שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין
ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן
בשנת בא תרתן אשדודה
פלישת שישק במקרא
חכמת הממשל במשל חכמה
ארץ ישראל במחשבת המקרא
ישראל ואויביו - מלחמה ושלום במחשבת המקרא
משמעות הגלות במקרא
חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית
אבן העזר
גבולות נחלת אפרים
הנער המגיד ומשפטו בצקלג
לפרשת חצור
למהות הרגמים במערב ירושלים
עולת מישע
המלחמה בעמלק - מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית
דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית
חברה וממלכה בהגות המקראית
ארון ה' בארץ פלשתים
שמואל הנביא והמלוכה
פרשת דוד ובת שבע והמבוכה המוסרית של דורנו
דוד בן ישי - מופת לבעלי תשובה
עירא היאירי ובני דוד
יפתח בדורו כשמואל בדורו
פרשת אהוד בן גרא
תכנית כיבוש הארץ בספר יהושע
הנחיות אסטרטגיות בספר יהושע
מגדל בבל וסולם יעקב
ארץ גרר
דרכו של מלכיצדק מספר בראשית לספר תהילים
ברית בין הבתרים
מקדם - תיבה שפשוטה כמדרשה
גבולות הארץ במסורת ישראל
מילות מפתח ככותרת עומק לפרשיות במקרא ושאלת ממחרת השבת
ויצא מבית אל לוזה - למהלכו של גבול בנימין-אפרים
יציאת מצרים לאור ההיסטוריה
נחום הנביא, תקופתו ושליחותו
ארץ פלשתים בנבואת צפניה
בטרם יכה פרעה את עזה
הכותים בדברי התנאים
מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל
משנת הגבולין
מדינת היתרים או מדינת התורה
אנשים ונחלות במנשה ובשבטי ישראל (קובץ pdf)
מוטיב העיוורים והפיסחים בספר שמואל / שמואל ורגון
מוטיב העיוורים והפיסחים - תוספות