משנה לביה"ס היסודי

משנה לביה"ס היסודי

משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים
הוצאת מעלות, תשנ"ו
העורך :ד"ר יהודה איזנברג
המחבר: דוד בן דהאן
ייעוץ: הרב ש' מן ההר
עריכה לשונית: דליה לאופר
הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, בראשות פרופ' יצחק גילת ז"ל