הוצאת מעלות, ירושלים תשס"אמה מברכים על תבשיל שמעורב בו אחד מחמשת מיני הדגן?
השיטת רב ושמואל בשאלה, על מה מברכים "בורא מיני מזונות"
מה מברכים לפני שאוכלים תבשיל העשוי מאורז ומדוחן?
מה מברכים על דבש תמרים?
מהו שיעור האכילה כדי להתחייב בברכה?
האם תמיד מברכים "מזונות" על תבשיל שמעורב בו דגן?
דיני בציעת הפת בשבת
המדבר בין ברכה לאכילת הפת, מה דינו?
התרופות של חכמי התלמוד
החליף בין הברכות, האם בדיעבד יצא?
הגדרת המושגים "פירות הארץ" ו"פירות האילן"
המשנה ממטבע שטבעו חכמים, יצא או לא יצא?
קדימה בפירות שבעת המינים
השותה מים, מה מברך?

מילון מונחי הדיון התלמודי