תכניות לימודים במקרא

לימוד תנ"ך במוסדות השומר הצעיר