טקסט מלא

טקסט מלא של פרשנים למקרא,

אביעזר

אבן עזרא

אלשיך - תורת משה לחמישה חומשי תורה

אלשיך - המראות הצובאות לנביאים

בעל הטורים

ברטנורא

דעת זקנים

הכתב והקבלה

העמק דבר

הרא"ש על התורה

חזקוני

כלי יקר

מנחת שי

מלבי"ם

מצודת דוד

ספורנו

עקידת יצחק לרבי יצחק ערמה

רא"ם - רבי אליהו מזרחי

רבנו בחיי

רד"ק

רלב"ג

רמב"ן

רש"י

רשב"ם

שפתי חכמים

תרגום אונקלוס

תרגום יונתן בן עוזיאל