תוכן העניינים


פתח דבר

שער ראשון - ימים ראשונים
כיבוש הארץ על-ידי האנגלים
ה"הגנה" כארגון ארצי
ייסוד האצ"ל
האצ"ל בפיקודו של דוד רזיאל
פילוג באצ"ל
דרכו האחרונה של דוד רזיאל

שער שני - המרד
הכרזת המרד
ההתחלה
ההתקפה על מרכז הבולשת
פרשת חילביץ
התחדשות צמרת המחוז
ההתקפה על מטה הבולשת המחוזית
תכנית ה"קיר"
"הסזון הגדול"
האצ"ל מתאושש מן הסזון

שער שלישי - ההגנה מצטרפת למרד
תנועת המרי העברי
ההתקפה השניה על מרכז הבולשת
ההתקפה על בית הסוהר המרכזי
גזר דין מוות
פיצוץ רכבת הנוסעים ירושלים - תל-אביב
השבת השחורה
פיצוץ מלון המלך דוד

שער רביעי - ההגנה פורשת מן המרד
פרוק תנועת המרי העברי
חבלה במתקני הרכבת ליד בתיר
ההתקפה על תחנת הרכבת בירושלים
פרשת "ינאי"
פיצוץ משרדי מס הכנסה
פעולת ה"שובך"
חטיפתו של מייג'ור קולינס
ההתקפה על מועדון הקצינים
התקפה על מחנה שנלר
ההגנה מתנכלת לאצ"ל
גרדומים
רימון בין לבבות
"המרכזיה"
הפריצה לכלא עכו
בריחתו של אליעזר סודיט-שרון ("קבצן")
התקפת הנפל על מועדון הקצינים של חיל העופה
פיצוץ משרד העבודה
"הסזון הקטן"

שער חמישי - מלחמת העצמאות
הבריטים מעבירים את בעיית ארץ ישראל לאו"ם
התקפות הערבים ותגוב היישוב
פעולות תגמול
הידרדרות המצב הבטחוני בירושלים
דיר-יאסין
ההסכם בין האצ"ל וההגנה
מבצע "קלשון"
המערכה על העיר העתיקה
הלגיון הערבי תוקף את ירושלים
הקרב על רמת רחל
הפוגה ראשונה
קרבות עשרת הימים
אחרית דבר
חלוקתה של ירושלים בתש"ח (מתוך: על חומותייך)

לוח אירועים
ביבליוגרפיה
רשימת הנופלים מאנשי האצ"ל בני ירושלים
רשימת מפקדי מחוז ירושלים
נספח