הרהורים על המושג "מולדת"
פרשת חטיפתו של מנחם שיף
דיר-יאסין - מיתוס ומציאות
"מדינה בדרך" וה"סזון" - סמכויות ודרכי אכיפה
מלחמת אחים לעולם לא
חלוקתה של ירושלים בתש"ח והסיבות לנפילתו של הרובע היהודי
מנחם בגין - מפקד האצ"ל
נשים באצ"ל
שלטי האצל בחוצות ירושלים - אלבום תמונות
ועידת ירושלים למען יהודי ברית המועצות - 1983
המהלכים המדיניים שהכתיבו את המערכה על ירושלים בתש"ח
ה"הגנה" כמשטרה חשאית נגד היהודים
העובדות כבר ידועות
האומנם פרשת ארלוזורוב ב'?
צביעות והתחסדות
די להסתה
מיתוס מול עובדות
אז דיר-יאסין, היום ג'נין
"המרד" בעיני פילדמרשל מונטגומרי
דירות המסתור של מנחם בגין
הבלגה ותגובה - אז והיום
רימון בין לבבות