אבות דרבי נתן

על מהדורה זו של אבות דרבי נתן

אבות דרבי נתן הוא חיבור מגוון, שיש בו עניינים רבים: אמונות ודעות, דרך ארץ, מעשי חכמים, מדרשים. הנושאים המרכיבים את מסכת אבות כלולים באבות דרבי נתן.
לאבות דרבי נתן שתי נוסחאות: נוסח א' ונוסח ב'. לשתי הנוסחאות אין כתבי יד מהימנים, והם פורסמו על סמך מקורות שונים וחלקיים ששרדו.
במהדורות התלמוד פורסם אבות דרבי נתן בין המסכתות הקטנות. בשנת תרמ"ז פרסם ש"ז שכטר מהדורה מדעית של אבות דרבי נתן, כאשר את הנוסח המופיע בדפוסי התלמוד קרא נוסח א', ובמקביל לו פרסם נוסח חדש, שהיה בלתי ידוע עד זמנו, שקרא לו נוסח ב'.
מהדורה מחודשת של "אבות דרבי נתן מהדורת ש"ז שכטר" יצאה לאור בשנת תשנ"ז על ידי מנחם קיסטר, בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה. מהדורה זו כוללת את צילום עבודתו של שכטר, והרחבות וציוני מקורות.

מהדורת האינטרנט של אבות דרבי נתן מבוססת בקווים כלליים על נוסח א' של שכטר, בשינויים שונים. עיקרה של המהדורה אינו לברר את הגירסה הנכונה, אלא להראות את המבנה של אבות דרבי נתן, על ידי עימוד מגוון, צבעים והדגשות. במהדורה זו נוספו כותרות רבות, אבל יש לציין כי הכותרות כולן הן מן הטקסט המקורי, ורק עיצובן המיוחד נותן להן מעמד של כותרת פיסקה.

דומה כי מהדורה זו ממחישה בפני הלומד את יופיו ואת מבנהו של ספר מגוון זה.
העיצוב והעימוד - מעשה ידי יהודה איזנברג.

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הבא