זכויות החולה

פרופ' א. ס. אברהם / ניסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם
פרופ' שמעון גליק / ניסויים רפואיים בבני אדם
פרופ' שמעון גליק / דיווח אמת לחולה
ד"ר יעקב דפנה / הנזק העלול להיגרם לחולה פסיכוטי אקוטי עקב אשפוזו במחלקה סגורה מעורבת (דו-מינית)
הרב יעקב וינר / הטיפול בחולה הקשיש ובחולה השיטיוני - מבט אתי הלכתי
הרב יעקב חיים חרל"פ / אחריות רפואית: טעות באבחנה ובטיפול (+ תגובה - המעיין תשס"ג)
השופט אמנון כרמי / הסכמת חולה לטיפול רפואי
ד"ר אורית נבות / מוטיב קדושת חיי אדם ביסוד הרפואה המודרנית בארץ-ישראל
אהרן קליינשפיז / החיוב להתרפא
הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט / קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה
פרופ' דוד מאיר / קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה (תגובה למאמרו של הרב שבתי רפפורט)
הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט / קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה (בעקבות הערותיו של פרופ' דוד מאיר)
פרופ' אברהם שטיינברג / גילוי מידע לחולה
פרופ' אברהם שטינברג / הבסיס ההלכתי להצעת "חוק החולה הנוטה למות"
פרופ' אברהם שטינברג / דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות
פרופ' אברהם שטיינברג / הסכמה מודעת
פרופ' אברהם שטיינברג / ניסויים בבני אדם
פרופ' אברהם שטיינברג / סודיות רפואית
פרופ' אברהם שטיינברג / קדימות בטיפול רפואי
פרופ' אברהם שטינברג / צער בעלי חיים לאור ההלכה
זכויות החולה - הנחיות לביצוע בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט
חוק זכויות החולה