שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא

מאמרים לפי סדר הפרקים
מבוא למלאכי: משא דבר-ה' אל ישראל, ביד מלאכי / יהושע רוזנברג
מלאכי א: ואמרתם במה אהבנו / יהודה איזנברג
מלאכי א: יחסו של מלאכי למקדש ולקרבנות / יהושע רוזנברג
מלאכי ב: הלוא אב אחד לכולנו, הלוא א-ל אחד בראנו / יהושע רוזנברג
מלאכי ג: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא / יהושע רוזנברג