שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מבוא לצפניה: דבר ה' אשר היה אל צפניה / יהושע רוזנברג

מאמרים לפי סדר הפרקים
צפניה א: מתי נחצבה "נקבת חזקיהו" ומקומם של בין החומותיים והמכתש / אשר גרוסברג (pdf)
צפניה א: קרוב יום ה' הגדול, קרוב ומהר מאוד / יהושע רוזנברג
צפניה ב: וישתחוו לו איש ממקומו / יהושע רוזנברג
צפניה ב: ארץ פלשתים בנבואת צפניה / יהודה אליצור
צפניה ב: בטרם יכה פרעה את עזה / יהודה אליצור
צפניה ג: רעיון השארית אצל צפניה ואצל נביאים אחרים / יהושע רוזנברג