נחלת אבות
ביאור לפרקי אבות

הרב פתחיה מנקין


פרק א, משנה ח
יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם.
יהודה בן טבאי אומר:
אל תעש עצמך כעורכי הדיינין
וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים
וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין: