שאלות ותשובות ומאמרים הלכתיים

הרב שלמה אבינר / "רבנים" כרופאי אליל
הרב שלמה אבינר / קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות
יחיאל אליאש / הרופא בהלכה
הרב יועזר אריאל / הפסקת תהליכי הפריה חוץ- גופית (IVF)
הרב יעקב אריאל / פצוע דכא בעקרות יתרוגנית - שו"ת
הרב אוריאל בנר / מצות ביקור חולים - הגדרת "חולה"
הרב אליהו בקשי דורון / שאלה חמורה בעניין שמירת זרע לקיים פריה ורבייה
אברהם יעקב גולדמינץ / תרומת מרכיבי דם בפרזיס - היבט הלכתי
הרב ד"ר יעקב גניזי / חובת הרופא על פי ההלכה - לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי
הרב שלמה דיכובסקי / פוריות ותפקוד זוגי
גשר החיים / עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה
הרב מרדכי הלפרין / נסיעת רופא לתורנות וממנה מחוץ לתחום שבת
הרב מרדכי הלפרין / הלכות פיקוח נפש
הרב מרדכי הלפרין / פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה והבעיתיות במתן תשובה לשואל לא מוכר
הרב מרדכי הלפרין / מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה?
הרב ד"ר מרדכי הלפרין / מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה
הרב אליעזר יהודה וולדינברג / מי ומי מותר להתעסק ברפואה על פי ההלכה
הרב וולנר / בדין שכר הרופא
הרב יצחק זילבשטיין , ד"ר אלי יוסף שוסהיים / לידת אנאנצפאלוס לצורך תרומת איברים-שו"ת
הרב דוד ר"ש זנו / קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק
הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ / תרומת היהדות לאתיקה הרפואית
י' יוסף כהן / העיוור במשפט העברי
ד"ר אוריאל לוינגר / רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה
הרב נחום נריה / תפילת רופאים מצווה או עבירה?
יעקב פויסט / מכשירי שמיעה בשבת
הרב אברהם אבא פקטר / נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון
חנה פרידמן / החירש בהלכה
חנה פרידמן / העיוור בהלכה
שו"ת ציץ אליעזר / רופא שטעה והזיק
שו"ת ציץ אליעזר / פתיחת קליניקה רפואית בבית משותף
אהרן קליינשפיז / החיוב להתרפא
הרב אליעזר רוט / האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בעניני רפואה?
הרב שבתי א' הכהן רפפורט / כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ-גופית
הרב רקובר / בדין עדות רופא
ד"ר אברהם שטינברג / תפילות ושבועות של חולים ורופאים
אברהם שטינברג / כשרות בתרופות ודיני כשרות לחולה
אברהם שטינברג / השתנות הטבעים לעניין איסורים שמקורם נזק גופני
הרב ד"ר אברהם אופיר שמש / רקמות אדם כמקור לחומרי מרפא קדומים: בין רפואה להלכה
שאלות ותשובות (שו"ת) בנושא הרפואה בהלכה
בדין עדות רפואית / פסקי דין של בתי-הדין הרבניים בישראל