סיכומים הלכתיים
מאמרים וספרים
מקורות
פעילויות מולטימדיה
שיעורים מוקלטים ומצגות
חומרי הוראה
מתוך ספרות השו"ת
תערוכה
מכירת קרקעות
פורום רכזי שמיטה
לדף ראשי

פעילויות מולטימדיה
    perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html
    mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html

    הפעילות הוכנה על ידי ליאת בהרב ואריאלה אביבי
    / אוניברסיטת בר אילן, אלול ה'תש"ס