שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
המאבק הרמוז בין אלהי ישראל לבין המן / משולם מרגליות (pdf)
בין איש לאישה במגילת אסתר / שמעון קליין (פורמט pdf)
מגילת אסתר עם פירוש תורה תמימה / ברוך הלוי עפשטיין (פורמט pdf)
פירוש למגילת אסתר / יוסף ברבי יוסף נחמיאש (פורמט pdf)
קווים לגנותה של מגילת אסתר – הזמנה לויכוח / יהודה איזנברג
הדת במגילת אסתר / דוד סבתו
אמת ופלורליזם במגילת אסתר / הרב אוהד פלדמר
נס או טבע במגילת אסתר / עמירם דומוביץ
מדרש רבה למגילת אסתר - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (12 פרקים)
אופיה היהודי של מגילת אסתר / פרופ' דוד פלוסר
המאבק הסמוי בין אלוקי ישראל לבין המן: הבטים מנטיים במגילה / מ. מרגליות
הגלוי והמכוסה במגילת אסתר / א' הראל פיש
עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית הקדומה / שמואל חגי
עיון במגילת אסתר (מתוך "דבר בעתו") / יעקב אשכנזי
"משגיא לגויים - ויאבדם" - על משמעות מעשה הסוס במגילת אסתר / מרדכי סבתו
"וכל המרבה הרי זה משובח" - דיון במגילת אסתר / אביגדור שנאן
המן הרשע / פרופ' דוד פולסר
מהדו ועד כוש - על חשיבה מעגלית וחשיבה קווית / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג
מגילת אסתר וספר יונה / ד"ר דוד פלוסר
מדרש מגילת אסתר / י.ד. אייזנשטיין
ספר גשמי ברכה - ביאורים, חידושים והערות למגילת אסתר / ברוך הלוי עפשטיין
אגדת אסתר / ע"פ כתב יד תימן עם הערות מאת שלמה באבער מלבוב
ספרי דאגדתא על מגילת אסתר / עם הערות ותיקונים מאת שלמה באבער מלבוב
אסתר ב: ומרדכי יושב בשער המלך / א.י. ברור (pdf)
פירוש על אסתר / לר' פנחס בר חלבו, לר' טוביה בר אליעזר, לר' יוסף קרא, לרשב"ם ולאיש פלוני צרפתי