שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מבוא לחבקוק: מסע חבקוק / יהושע רוזנברג

מאמרים לפי סדר הפרקים
חבקוק א: "כי הנני מקים את הכשדים, הגוי המר והנמהר..." / יהושע רוזנברג
חבקוק א-ב: למה תביט בוגדים, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו / יהודה איזנברג
חבקוק ב: "כתוב חזון ובאר על הלוחות..." / יהושע רוזנברג
חבקוק ב-ג: תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות / עמיחי נחשון
חבקוק ג: "תפילה לחבקוק הנביא" / יהושע רוזנברג
חבקוק ג: לפירוש המלה "סלה" בתנ"ך / צבי מלאכי