תושב

הוראת תושב"ע

התלמוד... מקצתו כתוב ומקצתו על פה / עוזיאל פוקס
הוראת תורה שבעל פה - עבודת דוקטור מאת יהודה שוורץ
מבחנים, שאלות לעיון וללימוד
טריוויה תושב"ע - משחק ידע לקראת בחינות הבגרות בתושב"ע על פי המתכונת של תכנית חורב
תוכניות לימודים בתושב"ע ,דינים ותפילה (כולל מאמרים לדיון בתוכנית הלימודים הרצויה)
מונחים ביהדות - מושגים בסיסיים ביהדות לילדים עולים
הוראת התלמוד וההכנה לבגרות - מחקר שטח
התלמוד כהוויתו (ביקורת שיטת הלימוד האקדמית) / הרב יהודה פרומן
הלימוד הישיבתי ומחקר התלמוד האקדמי / חיים נבון
התלמוד כצורתו / דניאל ברק ווינט (פורמט word)
הרקע העיוני לשיטת רבדים / יהושע דוד אלישיב (פורמט word)
מדריכים למורה להוראת ספרי הלימוד בתושב"ע
רשימת ספרי לימוד בתושב"ע וביבליוגרפיה מוארת
הוראת תלמוד לבנות / חוה פרנקל-גולדשמידט
הוראת התלמוד בבית הספר הממ"ד בכתה ו / א. יוסיפון (פורמט pdf)
מבוא לתורה שבעל-פה לפי תוכנית בית הספר הממלכתי - 3 מצגות מאת אהרל'ה פוקס
דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בפורמט word (מאות דפים)
פורום להוראת תושב"ע
מולטימדיה
אתר הילפותות של מיכה ארליך