תושב

תוכניות לימודים בתושב"ע, דינים ותפילה
כולל מאמרים לדיון במבנה תוכנית הלימודים הרצויה

תוכנית הלימודים בתושב"ע ממ"ד א'-י"ב (30 פרקים)
תוכנית הלימודים בדינים ממ"ד א'-י"ב (14 פרקים)
חמישים שנות לבטים - סקירה על תכניות הלימודים בתושב"ע מאז שנת תרע"ד (1924) (16 פרקים)
תוכנית לימודים בתפילה (18 פרקים)
הצעה לתוכנית לימודים בתלמוד ובתושב"ע - בי"ס הימלפרב / יהודה ברנדס
הוראת הגמרא בישיבות התיכוניות / הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין
ממשמעת למשמעות / יהודה ברנדס
משנה וגמרא בישיבות תיכוניות / הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין
זאת חוקת לימוד הגמרא / הרב אברהם וולפיש
לימוד ב"שטיינזלץ" - בעצם למה לא? / עוזיאל פוקס
"משנה תורה" כבסיס ללימודי תושב"ע בבתי-ספר תיכוניים / אבישי יורב
ספרות עזר בהוראת התלמוד / יוסף היינמן
על הוראת התלמוד ודרכי לימודו / הרב א. ל. גרייבסקי
עיצוב ייצוגים גרפיים של דיון תלמודי / ד"ר יעקב אמיד (מתוך אתר מכללת שאנן)
הרקע ההגותי והפדגוגי להצעה אלטרנטיבית בהוראת תושב"ע / חגי בן ארצי
תורת חיים - הצעה לתכנית אלטרנטיבית לתלמוד ולהלכה בישיבה התיכונית ובתיכון הדתי / חגי בן ארצי
חשיבה דידקטית חדשה על הוראת תלמוד / בנימין דומוביץ
כיצד נביא את תלמידינו לאהבת תורה? / הרב שמעון לוי
אקטואלי אך לא רלוונטי - תגובה לרב לוי / יהודה איזנברג
הר"מ רוצה שינוי / הרב יונה פודור
מיתודה ומוטיבציה בהוראת הגמרא / הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר)
על הוראת התלמוד / הרב חיים סבתו
הוראת תלמוד בישיבה התיכונית / שמעון וייזר ומרדכי בר-לב
"והערב נא" לחיבובה של התורה על לומדיה בדורנו / הרב יעקב אריאל
לחידוש פני לימודי הקודש בישיבה התיכונית / הרב יהודה זולדן
לימוד הגמרא בדור הכיפות הזרוקות / ד"ר מאיר תמרי
הוראת משנה ותלמוד בחינוך הישראלי - עבודת דוקטור: 10 פרקים, 400 עמודים / ד"ר יהודה שוורץ