מקורא לקורא

מקורא לקורא

רשימת ספרים מומלצים לקריאה לבית הספר היסודי הממלכתי דתי

רשימת הספרים המומלצים הוכנה ע"י הצוות ללשון וספרות לבית הספר היסודי הממלכתי דתי באגף לתכניות לימודים.
חברות הצוות: אסתר קולומבוס (מרכזת הצוות), בת ציון אהרוני, גאולה ברזנר, דליה זיבנבוים, דפנה לוי (מורה בשבתון), מנוחה נוריאל (מרכזת הפוריקט), אסתר עוקשי, נחמה רוזנסון, אהובה רקנטי, תמר שוורין

הקדמות

הספרים המומלצים לפי כיתות

עדוד הקריאה

ביבליוגרפיה