ביבליוגרפיה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

 

אופק אוריאל - תנו להם ספרים, ספרית הפועלים, 1978.

 

 אופק אוריאל - אניציקלופדיה לספרות ילדים, מסדה, 1970.

 

 בטלהיים ב. - קסמן של אגדות, רשפים, 1980.

 

ברגסון גרשון - מצא את הנושא; נושאים יחודיים בספרות הילדים והנוער, קרן הספריות לילדי ישראל, 1996.

 

ברגסון גרשון - עורך, ספרי קריאה לילדים, קטלוגים מנומקים ומפתחות, קרן הספריות לילדי ישראל.

 

 ברוך מירי, פרוכטמן מאירה - מחקרים בספרות ילדים, אוצר המורה, .1985

 

 גולדברג לאה - בין סופר ילדים לקוראיו, ספרית הפועלים, תשל"ח.

 

 גרין שוקרון רננה - מפתח מאמרים ב"ספרות ילדים ונוער" – בחוברת ספרות ילדים ונוער תשרי )199585).

 

דקל חיה - ספריידע, רשת הספריות העירוניות, 1983.

 

 דקל חיה - קריאה מונחית, אור עם, 1989.

 

 חובב לאה - יסודות בשירת הילדים בראי יצירתה של לאה גולדברג,כרטא, 1986.

 

 כהן אדיר - סיפור הנפש, ביבליוגרפיה הלכה למעשה א-ב, אוניברסיטת חיפה, 1990.

 

 קובובי דבורה - הוראה טיפולית, הוצאת מאגנס, תש"ל.

 

 רגב מנחם - בדרכי הספרות לילדים, "אפיק", הקיבוץ המאוחד,ספרית הפועלים, 1985.