מיון לפי נושאים


איכות הסביבה
יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופיים ומשפטיים / מיכאל ויגודה
על הצַיִד במשפט הישראלי ובמשפט העברי / מיכאל ויגודה
מי מפחד ממשפט עברי - בג"ץ פיטום אווזים כמשל / מיכאל ויגודה
גידול כלבים והיבטיו המשפטיים / אלישי בן יצחק
ושאבתם מים בששון או ברשיון? / כרמית פנטון
דיני כשרות הבשר והאקולוגיה / יצחק דב פריז

דת ומדינה
"חברה קדישא" ותקנת הציבור / אביעד הכהן
השוויון בין המינים וחופש הפולחן בימים ההם ובזמן הזה / אביעד הכהן
על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות / איל ינון ובני לאו
לשאלת "מיהו יהודי?" / מיכאל קורינאלדי
איסור ההונאה בכשרות / דוד קירשנבום וזאב דסברג
המקומות הקדושים ומערכת המשפט / אביעד הכהן
הניסיונות לשינוי הלוח השבועי ושמירת השבת / עלי מרצבך
על המקומות הקדושים - בין הלכה למנהג / מיכאל ויגודה
יתרו והלכות גרים / מנחם פינקלשטיין
על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור / תומר מוסקוביץ
על הכפיה לקיים מצוות / אליאב שוחטמן
מיהו יהודי וכיצד מתייהדים / אלי וילצ'יק ואביעד הכהן

זכויות אדם וכבודו
על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב / אליקים רובינשטיין
זכותו של האדם לשם / אלישבע הכהן
יום הכיפורים והשוויון / ניל הנדל
זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת / נועם סולברג
כבוד האדם וחירותו / מנחם אֵלון
על היצירה האומנותית וחופש היצירה / אלכסנדר רון
על לשון הרע, "לשון טובה" ופיצויים / נוֹעם סולברג
לשון הרע על עצמים ועל הציבור / כרמית פנטון
על חופש הדעה והדיבור במשפט העברי / חיים ה' כהן
"והוא ימשָׁל בך" - בין תאוריה למציאות / אברהם גרוסמן
ריבוי דעות וזכות האדם לדבר בלשונו / אביעד הכהן
על צרעת מצורעים והיחס ל"אחר" / אביעד הכהן
צנעת הפרט וחופש הביטוי / מיכאל ויגודה
דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם / רחל גרשוני
כבוד האדם וחירותו בספר בראשית / אביעד הכהן
לשון הרע על ציבור / נעם סולברג
קו העוני וזכות הקיום בכבוד / אביעד הכהן
חופש התנועה והגבלתו לתכלית ראויה / אביעד הכהן
הזכות לחינוך והחובה לחנך / יורם רבין
על איסור הסחר בבני אדם / אביעד הכהן
הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה / אביעד הכהן
בדיקה גנטית לזיהוי גופה בקבר אחים / מיכאל ויגודה
המשפט העברי וחירות הביטוי / אביעד הכהן
הונאת הגר / יהושע שופמן
החיים והקניין ומה שביניהם / מיכאל ויגודה
כפיית בדיקה רפואית בהליך השיפוטי / מיכאל ויגודה
החינוך כחובת הציבור במשפט העברי / נעמה סט
חולה הנוטה למות / אברהם שטינברג
תביעה אזרחית של אויב / מיכאל ויגודה
לשרפת גופות בהלכה ובמשפט / מיכאל ויגודה
על העיוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות / אביעד הכהן
האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו / אביעד הכהן
על איסור הטרדה מינית, החפצת האישה וביזוי כבודה / אביעד הכהן
חופש הביטוי ופגיעה ברגשות דתיים / אביעד הכהן
כבוד האדם - בין השיח החוקתי לשיח היהודי / פיליפ מרכוס
מיהו עבריין? - על הדרת האחר ותיוגו / אביעד הכהן
על חופש הדת, חופש הדעת, חופש המדע, וחופש המידע / אביעד הכהן
על תפקיד המשפט בהפצת ידע / אברהם טננבוים
על הוצאת דיבה בהליך שיפוטי / יובל סיני ויוסי שרעבי
על הסגת זכויות הבעלות של היחיד / נעם סולברג ואריאל ארליך

כלכלה
כלכלה לאומית בשעת חירום / ירון יעקובס
מניעים לא פיסקליים להטלת מסים / יעקב פוטשבוצקי
צדק ויושר בדיני המס / אביעד הכהן
הלכה, כלכלה וחברה - בין אידיאל למציאות / ירון יעקובס
על החובה לסחור במחיר הוגן / בני פורת
על המידות והמשקלות / תומר מוסקוביץ'
פרשנות דווקנית של דיני המס / אביעד הכהן
בדין שמיטת כספים ופרוזבול / דוד האן
שתי גישות בהבנת תקנת הפרוזבול / תומר מוסקוביץ

מוסר, צדק ומשפט
"ביקור" בעיר החטאים / אביעד הכהן
משפט או חסד וחנינה / נועם סולברג
הדרן עלך ספר בראשית / מנחם אֵלון
חובת ההצלה וגבולותיה / מיכאל ויגודה
כללי הצדק הטבעי ועֶקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין / אליאב שוחטמן
היושר כערך / אליקים רובינשטיין
משפט ויושר במקורות ישראל / מיכאל ויגודה
ראשית הצדק באי-הצדק שמבראשית / אלאן מ' דרשוביץ
על פדיון שבויים / מיכאל ויגודה
מגבלות החוק - האדם, הכלל והמקרה / יעקב וינרוט
"ודל לא תֶהְדַר בריבו" / מיכאל ויגודה
ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית / בני פורת
על מידת הרחמים במשפט / שלמה רבינוביץ
צדק, מוסר ומשפט - הרהורים בעקבות מעשה העקדה / אלאן מ' דרשוביץ
אכיפת מוסר במערכת המשפט / אליהו שוורץ
נורמת היסוד לחוקת המדינה / יצחק שילה
מצוות הצדקה - חיוב משפטי או נדיבות / ישראל צבי גילת
צדק ואנושיות במשפט / משה הרשקוביץ
דין ומוסר, אתיקה ויושר במשפט ומחוצה לו / אביעד הכהן
על התוכחה במשפט / שלמה רבינוביץ'
בעלי חיים מזיקים - משפט המקרא ומשפט המדינה / אביגדור סלטון
כללי אתיקה לדיינים ושופטים - בין הלכות להליכות / אביעד הכהן
על ניגוד עניינים בדיני הנאמנות / ירון אונגר
על מהפיכת היובל / בני פורת
"וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" / דניאל פרידמן
להגדרת העוני / אברהם טננבוים
"הרצחת וגם ירשת?!" / אליאב שוחטמן
על קיום הבטחות - בין משפט למוסר / אביעד הכהן
על זיכוי בטעות ועל עשיית "צדק" / ערן שילה
פדיון שבויים - לא בכל מחיר! / מיכאל ויגודה
השפלה והסתכנות למען קבורת לוחמים / יהודה זולדן

מערכת המשפט
מערכת המשפט - בין צדק ליעילות / יעקב בזק
על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט / רחל שלו-גרטל
גישור, פישור ויישוב סכסוכים / אלישבע ואביעד הכהן
מינוי שופטים / מיכאל ויגודה
עוֹ"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי דין / אביעד הכהן
יחסי פסלות בין שופט לעורך דין / אלעד סטופל
"תורה צוה לנו משה, מורשה קהִלת יעקב" / אליקים רובינשטיין
הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים / ציון אילוז
לתורת ניהול משא ומתן / כרמית פנטון
עשיית דין עצמית / רפאל יעקובי
לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור / אברהם טננבוים
שני מושגים של פשרה / ברכיהו ליפשיץ
על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים / רפאל יעקובי
בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות / מיכאל בריס
עצמאות הרשות השופטת / אביעד הכהן
הפרדת רשויות - בימים ההם בזמן הזה / רפאל יעקבי
תהליך קבלת ההחלטות בהרכב שיפוטי / ערן שילה
הרב והדיין-יחסי הרשויות / יצחק ברנד
עשיית משפט וסיכוניה / מיכאל ויגודה
"כי יהיה להם דבר בא אלי" - פסיקת סעד שלא נתבקש / ערן שילה

משפחה וירושה
משמורת קטינים - על המשפט והרגש ומה שביניהם / ישראל צבי גילת
עקרונות דיני הירושה / בן ציון גרינברגר
על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות / אביעד הכהן
ייחוסו של היילוד למולידו / יוסי גרין
על הצוואה / מיכאל ויגודה
"כבד את אביך ואת אמֶך" - בין קודש לחול / ישראל צבי גילת
עגונות מגדלי התאומים / ניל הנדל
אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות / אברהם וינרוט
"מצווה לקיים דברי המת" - הכלל והשלכותיו / בן ציון גרינברגר
טובת הילד כעקרון על / יחיאל ש' קפלן
נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה / זאב פלק
הגזלת וגם ירשת?! / יעקב שפירא
הורות ביולוגית והורות גנטית / מרדכי הלפרין
על כיבוד אב ואם וגבולותיו / יוסי גרין
ירושה מכוח נישואין / יובל בדיחי
חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
מזונות לילד מרדן / צבי ויצמן
על סבאות ונכדים / אלעד סטופל
אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה / צבי ויצמן
עוד על תפיסת ההורות בהלכה / ערן שילה
על רצח בתוך המשפחה / אליאב שוחטמן

משפט אזרחי
על השליחות / מיכאל ויגודה
על תקנת הציבור ופרשנות הסכמים / הילה בן אליהו
בין קדושת החוזים לחירות האדם / ברכיהו ליפשיץ
הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים / שמואל ילינק
על ריבית, היתר עיסקא, חובות המדינות העניות והיובל / אברהם טננבוים
הזכות לפרטיות במשפט העברי ובמשפט המדינה / אליהו ליפשיץ
על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין / יצחק עמית
עקיפת החוק באמצעות החוק / אודי וולף
השבת הגזלה והענשת הגזלן / אלדד יפרח
על הגנת הפרטיות / נחום רקובר
היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו / דוד משען
על העושק בדיני החוזים / מיכאל ויגודה
"שליחות מניין?" / אהרן קירשנבאום
תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה / אליאב שוחטמן
על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש / ירון אונגר
על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן / אברהם וינרוט
לזכויות היוצרים והמול"ים / נחום רקובר
הגינות וצדק בחלוקת רכוש / דב פריז
חריגת השלוח מהרשאתו / מיכאל ויגודה
על תום הלב במשפט / מיכאל ויגודה
עוד על שליחות לדבר עברה / מיכאל ויגודה
הפרת הבטחת נישואין / יחיאל ש' קפלן
יסוד הערבות בישראל / משה הרשקוביץ
תרומה שלא מדעת / אליהו שוורץ
דרכי שומת נזקים / אהרן אורנשטיין
בין קניין פרטי לזיקה ציבורית / אריה הולצר
מצג שווא רשלני / ירון אונגר
היקפו של קניין מקרקעין / דוד האן
תורת המשחקים ודיני פשיטת רגל / ישראל אומן
על תנאי מתלה, תנאי מפסיק ומכר חוזר / יעקב שמעוני
עיון משווה ביסודות דיני המשכון והשעבודים / דוד ניסני
אחריותו של שומר שכר / ברוך כהנא
אחריות השולח לנזקי שלוחו / מיכאל ויגודה
על עישון סיגריות וצריכת סמים / אודי וולף
האם זכאי הנאמן לשכר / אברהם טננבוים
מתנה בלי ידיעת המקבל / ברוך כהנא
טעות בזיהוי הקונה - למהותה של עסקת המכר / מיכאל ויגודה וחיים צפרי

משפט בינלאומי
על הגבול ועל גבול ישראל-ירדן / אליקים רובינשטיין
תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי / שבתאי רוזן
משפט בינלאומי פרטי-פרק בעקרונות ברירת הדין / ישראל צבי גילת

משפט פלילי
"האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?" / אביעד הכהן
על מה ולמה מענישים / אברהם טננבוים
סיכול ההליך המשפטי או אי-החלתו? / יוסי דוד
רצח ושפיכות דמים במשפט העברי / חיים ה' כהן
האמנם "מעשי אבות סימן לבנים?" / ישראל קנטור
על האונס ועל העונש - מעשה שכם / אלאן מ' דרשוביץ
על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן / אברהם וינרוט
על עונש המאסר במשפט העברי / אלישי בן יצחק
על רוצחים ונרצחים - פרשת בראשית וש"י עגנון / שולמית אלמוג ואביעד הכהן
על איסור האלימות בחינוך / אביעד הכהן
מורכבות החשיבה ההלכתית / שי עקביא ווזנר
על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית / אביעד הכהן
ההפלה במקרא ובמשפט / דניאל סינקלר
על קדושת החיים ועל מסירות הנפש / נחום רקובר
גלות כחלופה למאסר / איתמר ורהפטיג
נפגעי עברה ונפגעי המערכת המשפטית / מיכאל ויגודה
עונשו של רוצח / אביעד הכהן
על החובה המשפטית למסור את הנפש / אברהם טננבוים
רגשי נקם במערכת הענישה / אברהם וינרוט
בין הגנת עצמית להגנת הזולת / אברהם טננבוים
על עברת הזנות / אברהם טננבוים
הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה / מיכאל ויגודה
על המעצר עד תום ההליכים / ציון אילוז
על הקנטור / אריה פטר
התשובה והענישה הפלילית / נחום רקובר
טעות במצב דברים כטענת הגנה / שלמה אישון
על שיקול הדעת השיפוטי בענישה / אהרן אנקר
הבא במחתרת - בין עונש להצלה / יהונתן בלס
מרד והמרדה / מיכאל ויגודה
על איסור ההכאה ותוצאותיו / אליאב שוחטמן
הרשעה ברוב דעות או פה אחד? / מיכאל ויגודה
על הבניית שיקול הדעת בענישה / אביעד הכהן
פרשת המקלל - התיוג הפלילי ומטרותיו / נתנאל דגן

משפט ציבורי
כישורים ולא קשרים / אביעד הכהן
החובה לתת דין וחשבון / מנחם רניאל
מפקד אוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה / יעקב פוטשבוצקי
סמכות חובה ורשות, "ייצוג הולם", תורת ההגינות וזכות התגובה / אביעד הכהן
"חזקת הכשרות" ורמת המהימנות של הרָשות הציבורית / יהונתן בלס
ירושת הארץ והפקעת מקרקעין / חיים ה' כהן
קופה של צדקה / אמנון דה-הרטוך
אצילת סמכויות והעברתן / אביעד הכהן
הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות / אביעד הכהן
על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש / ירון אונגר
על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל / אברהם צ' שיינפלד
קופה של שרצים / אביעד הכהן
טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי / אליאב שוחטמן
על ההבטחה המנהלית / אלישי בן יצחק
להקדש הציבורי בישראל / אברהם קפלן
ניגוד עניינים של עובדי ציבור / רון ש' קליינמן
היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה?/ אברהם טננבוים
עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו / נחום רקובר
שימוש במותר כספי תרומות / יהונתן בלס וירון קידר
חריגה מסמכות במשפט המנהלי / אביעד הכהן
דיני התכנון והבניה / אביעד הכהן
מתקנת ההכרזה לדיני המכרזים / אלעזר כהנא
שבטיות, שוויון וחירות ההתאגדות / אביעד הכהן
על זכותם של עניים לבחור ולהיבחר / תומר מוסקוביץ
שינוי ייעודם של כספי תרומות / מיכאל ויגודה
על מרמה והפרת אמונים / יעקב שפירא
על שלטון החוק בשופט / אביעד הכהן

סדרי דין וראיות
החובה להעיד / משה דרורי
הבריחה מן השבועה / רפאל יעקובי
האישה בהליך השיפוטי / אבי וינרוט
ראיות מדעיות בהליך השיפוטי / אודי וולף ורוני גפני
סעדים בעקבות עדות שקר / רפאל יעקובי
עיכוב יציאה מן הארץ / אלישי בן יצחק
משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית / בני דון-יחייא
על תרגום ומתורגמנים בבית המשפט / אברהם טננבוים
תוקפם הראייתי של סימני זיהוי / אודי וולף ויהודה נובוסלסקי
זיהוי על פי קול / אודי וולף
בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים / אלישי בן יצחק
לפסול עדות קרובים / יחזקאל מרגלית
דין מרומה, התיישנות ושיהוי / ציון אילוז
על תעודות זיהוי ועל זיהוי תעודות / רחל גבאי-פרידסון ואודי וולף
אימות כתבי יד ומסמכים בהליך השיפוטי / אודי וולף ינה גרבר ורחל גבאי-פרידסון
התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים / רפאל יעקובי
התובענה הייצוגית במשפט העברי / מיכאל ויגודה
אבטחת מסמכים / אודי וולף ורחל גבאי-פרידסון
"פלגינן דיבורא" - פרק בדיני הראיות / מיכאל ויגודה
כשרותו המשפטית של הסומא לעדות / יאיר שיבר
קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות / נחום רקובר
סדר הדין והאמת המשפטית / דוד ניסני
על זכות השתיקה ותוצאותיה / אביעד הכהן
האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? / אברהם טננבוים
על חובת ההנמקה / רועי אביחי שויקה

עבודה
מה עניין עבדות לימינו? / נחום רקובר
זִקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות / אביעד הכהן
מוסר העבודה / רצון ערוסי
יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית / אביעד הכהן
שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה / תומר מוסקוביץ'
עקרונות יסוד במשפט העבודה / תומר מוסקוביץ'
הזיכרון והמשפט / מיכאל ויגודה
חירות ואחריות בדיני עבודה / מיכאל ויגודה

צבא ומלחמה
על חובת השוויון בשירות הצבאי / אביעד הכהן
הפטור מגיוס וסרבנות הגיוס / מנחם אֵלון
המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו / משה דרורי
על מוסר הלחימה בישראל / ירון אונגר
"טוהר הנשק" בימים ההם בזמן הזה / מנחם פינקלשטיין
משפט ומוסר בעת מלחמה / אביעד הכהן
על דרכי חקירת מחבלים / מיכאל ויגודה

רפואה
קביעת רגע המוות ותוצאותיו המשפטיות / אברהם שטינברג
על קדושת החיים וזכויות החולה / ירדנה קופ-יוסף
מעמד קדם עובר ותאי גזע בהלכה / אברהם שטינברג
הזרעה מלאכותית / אברהם שטינברג
על הפונדקאות / מיכאל שיינפלד
מעמד מי שנולד מבנק הזרע / מיכאל ויגודה

תורת המשפט
קבלת הציבור כיסוד משפטי / הילה בן אליהו
היגיונו של החוק והנמקתו / הילה בן אליהו
ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל? / דוד משען
על פלורליזם בעולמה של הלכה / מנחם אֵלון
הסכמת העם לתוכן החוק / הילה בן אליהו
לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית / יעקב שפירא
בין הפילוסופיה למשפט / מיכאל ויגודה
מחלוקת לשם שמים / שי עקביא ווזנר
בין אמת עובדתית לאמת משפטית / אלדד פרי
לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי / דניאל סינקלר
השפעת גורמים מטפיזיים על הכרעת הדין / תומר מוסקוביץ
קודיפיקציה במשפט - בין מורשת ישראל לבין הצעת חוק דיני ממונות / אביעד הכהן
דעת הקהל כשיקול בהכרעת הדין / אביעד הכהן
שורת הדין ולפנים משורת הדין / רפאל יעקבי
ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים / אברהם טננבוים
התורה כשירה / יצחק דב פריז
הדן והדין, הדיון והדיין / הילה בן אליהו
כתיבת התורה שבעל-פה - איסור שהפך למצווה / מיכאל ויגודה
מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה / דניאל סיקנלר
מוסר ומשפט טבעי במשפט העברי-אכילת בשר אדם כמשל / דניאל סינקלר
על פרשנות ועל דרשנות / רפאל יעקובי
פשט ודרש בפרשנות המקרא - פרק בתורת המשפט העברי / אליאב שוחטמן
עוד על האמת המשפטית / חיים שיין

שונות
שקרים "לבנים" ושקרים אחרים / יעקב שפירא
שירת המשפט / אביעד הכהן
העם היהודי והזיכרון / אליקים רובינשטיין
על יין ועל שתויי יין בבית המשפט ומחוצה לו / חיים ה' כהן
השלום כערך על / אבי וינרוט
שבירת הלוחות / יעקב אבי ברוך טירקל
התשובה - היבטים משפטיים / נחום רקובר
על סכנת "המדרון החלקלק" / אליקים רובינשטיין
וידוי, תשובה ומחיקת החטא / חיים מאיר
עשרת הדיברות באספקלריית הדורות ובראי המשפט הישראלי / אליקים רובינשטיין
אפליה, שוויון ומִגדר בדיני היולדת / אלישבע באומגרטן
עשרה דברים נאמרו בירושלים / נחום רקובר
דיני הנדרים כמקור להלכות משפט / אביעד הכהן
עקרון השוויון בלימוד התורה / אביעד הכהן
מעמדו המשפטי של השיכור / דוד ניסני
על האוטונומיה והזקנה / יוסי גרין
הלבוש במשפט ובהלכה / מיכאל ויגודה
הצחוק בבית המשפט ומחוצה לו / רפאל יעקובי
מכירת יוסף - "משפט שדה"? / עמית לוין
איסור בל תשחית / משה דרורי
"דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין" - האמנם? / אליאב שוחטמן
בזכות "הקול השונה" - הלכה, פמיניזם ומשפט / לאה ויזל
על ריבוי נשים בישראל / צבי ויצמן
על חכמת הציבור וקביעת ההלכה / אברהם טננבוים
מחשבת ישראל             תוכן תושב