מיון לפי פרשות

פרשת בראשית
כבוד האדם וחירותו / מנחם אֵלון
"והוא ימשָׁל בך" - בין תאוריה למציאות / אברהם גרוסמן
על רוצחים ונרצחים - פרשת בראשית וש"י עגנון / שולמית אלמוג ואביעד הכהן
עונשו של רוצח / אביעד הכהן
על שלטון החוק בשופט / אביעד הכהן

פרשת נח
רצח ושפיכות דמים במשפט העברי / חיים ה' כהן
ריבוי דעות וזכות האדם לדבר בלשונו / אביעד הכהן
מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה / אברהם שטינברג
התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים / רפאל יעקובי
על המאבד את עצמו לדעת / משה דרורי

פרשת לך לך
האישה בהליך השיפוטי / אבי וינרוט
המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו / משה דרורי
הגינות וצדק בחלוקת רכוש / יצחק דב פריז
הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה / אביעד הכהן
על מוסר הלחימה בישראל / ירון אונגר
על הפונדקאות / מיכאל שיינפלד
פדיון שבויים - לא בכל מחיר! / מיכאל ויגודה

פרשת וירא
"ביקור" בעיר החטאים / אביעד הכהן
צדק, מוסר ומשפט - הרהורים בעקבות מעשה העקדה / אלאן מ' דרשוביץ
מעמדו המשפטי של השיכור / דוד ניסני
על תום הלב במשפט / מיכאל ויגודה
על החובה המשפטית למסור את הנפש / אברהם טננבוים
טעות במצב דברים כטענת הגנה / שלמה אישון
על חובת ההנמקה / רועי אביחי שויקה

פרשת חיי שרה
על השליחות / מיכאל ויגודה
"חברה קדישא" ותקנת הציבור / אביעד הכהן
על העושק בדיני החוזים / מיכאל ויגודה
על האוטונומיה והזקנה / יוסי גרין
היקפו של קניין מקרקעין / דוד האן
על ניגוד עניינים בדיני הנאמנות / ירון אונגר
מתנה בלי ידיעת המקבל / ברוך כהנא
השפלה והסתכנות למען קבורת לוחמים / יהודה זולדן

פרשת תולדות
שקרים "לבנים" ושקרים אחרים / יעקב שפירא
על הצַיִד במשפט הישראלי ובמשפט העברי / מיכאל ויגודה
ייחוסו של היילוד למולידו / יוסי גרין
זיהוי על פי הקול / אודי וולף
עוד על שליחות לדבר עברה / מיכאל ויגודה
רגשי נקם במערכת הענישה / אברהם וינרוט
טעות בזיהוי הקונה - למהותה של עסקת המכר / מיכאל ויגודה וחיים צפרי

פרשת ויצא
על תקנת הציבור ופרשנות הסכמים / הילה בן אליהו
מוסר העבודה / רצון ערוסי
עיכוב יציאה מן הארץ / אלישי בן יצחק
עקרונות יסוד במשפט העבודה / תומר מוסקוביץ
הפרת הבטחת נישואין / יחיאל ש' קפלן
תורת המשחקים ודיני פשיטת רגל / פרופ' ישראל אומן
אחריותו של שומר שכר / ברוך כהנא

פרשת וישלח
"האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?" / אביעד הכהן
האמנם "מעשי אבות סימן לבנים?" / ישראל קנטור
על האונס ועל העונש - מעשה שכם / אלאן מ' דרשוביץ
אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות / אברהם וינרוט
נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה / זאב פלק [ז"ל]
"טוהר הנשק" בימים ההם בזמן הזה / מנחם פינקלשטיין
על שיקול הדעת השיפוטי בענישה / אהרן אנקר
על סבאות ונכדים / אלעד סטופל
תלמוד תורה לעומת כיבוד אב ואם / יעקב שפירא

פרשת וישב
על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב / אליקים רובינשטיין
גישור, פישור ויישוב סכסוכים / אלישבע ואביעד הכהן
תוקפם הראייתי של סימני זיהוי / אודי וולף ויהודה נובוסלסקי
על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית / אביעד הכהן
מכירת יוסף - "משפט שדה"? / עמית לוין
"דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין" - האמנם? / אליאב שוחטמן

פרשת מקץ
בין קדושת החוזים לחירות האדם / ברכיהו ליפשיץ
משמורת קטינים - על המשפט והרגש ומה שביניהם / ישראל צבי גילת
משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית / בני דון-יחייא
בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים / אלישי בן יצחק
על כיבוד אב ואם וגבולותיו / יוסי גרין
אחריות השולח לנזקי שלוחו / מיכאל ויגודה
על חופש הדת, חופש הדעת, חופש המדע וחופש המידע / אביעד הכהן
סייג הצורך המצדיק והכלל "גדולה עבירה לשמה" / לאה ויזל

פרשת ויגש
משפט או חסד וחנינה / נועם סולברג
כלכלה לאומית בשעת חירום / ירון יעקובס
על תרגום ומתורגמנים בבית המשפט / אברהם טננבוים
כבוד האדם וחירותו בספר בראשית / אביעד הכהן
יסוד הערבות בישראל / משה הרשקוביץ
על התוכחה במשפט / שלמה רבינוביץ
האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו / אביעד הכהן
על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור / תומר מוסקוביץ

פרשת ויחי
הדרן עלך ספר בראשית / מנחם אֵלון
ראשית הצדק באי-הצדק שמבראשית / אלאן מ' דרשוביץ
על הצוואה / מיכאל ויגודה
"מצווה לקיים דברי המת"- הכלל והשלכותיו / בן ציון גרינברגר
בדיקה גנטית לזיהוי גופה בקבר אחים / מיכאל ויגודה
חולה הנוטה למות / אברהם שטינברג
אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה / צבי ויצמן

פרשת שמות
זכותו של האדם לשם / אלישבע הכהן
מניעים לא פיסקליים להטלת מסים / יעקב פוטשבוצקי
צדק ויושר בדיני המס / אביעד הכהן
טובת הילד כעקרון על / יחיאל ש' קפלן
כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית / אביעד הכהן
פרשנות דווקנית של דיני המס / אביעד הכהן
על דרכי חקירת מחבלים / מיכאל ויגודה
בזכות "הקול השונה" - הלכה, פמיניזם ומשפט / לאה ויזל
פרשנות דווקנית של דיני המס / אביעד הכהן

פרשת וארא
על מה ולמה מענישים / אברהם טננבוים
השוויון בין המינים וחופש הפולחן בימים ההם ובזמן הזה / אביעד הכהן
על ההבטחה המנהלית / אלישי בן יצחק

פרשת בא
יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופיים ומשפטיים / מיכאל ויגודה
"שליחות מניין?" / אהרן קירשנבאום
הזיכרון והמשפט / מיכאל ויגודה
גידול כלבים והיבטיו המשפטיים / אלישי בן יצחק
על חכמת הציבור וקביעת ההלכה / אברהם טננבוים

פרשת בשלח
שירת המשפט / אביעד הכהן
על פדיון שבויים / מיכאל ויגודה
הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות / אביעד הכהן
לשון הרע על ציבור / נעם סולברג
ושאבתם מים בששון או ברשיון? / כרמית פנטון
תביעה אזרחית של אויב / מיכאל ויגודה

פרשת יתרו
מערכת המשפט - בין צדק ליעילות / יעקב בזק
מגבלות החוק - האדם, הכלל והמקרה / יעקב וינרוט
עשרת הדיברות באספקלריית הדורות ובראי המשפט הישראלי / אליקים רובינשטיין
על המקומות הקדושים - בין הלכה למנהג / מיכאל ויגודה
יתרו והלכות גרים / מנחם פינקלשטיין
בין הגנה עצמית להגנת הזולת / אברהם טננבוים
חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
על הכפייה לקיים מצוות / אליאב שוחטמן
"כי יהיה להם דבר בא אלי" - פסיקת סעד שלא נתבקש / ערן שילה

פרשת משפטים
נתינה סתם – מתנה או הלוואה? "אם כסף תלווה את עמי"/ צביקה ויצמן
מה עניין עבדות לימינו? / נחום רקובר
"ודל לא תֶהְדַר בריבו" / מיכאל ויגודה
בין הפילוסופיה למשפט / מיכאל ויגודה
על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים / רפאל יעקובי
ההפלה במקרא ובמשפט / דניאל סינקלר
בעלי חיים מזיקים - משפט המקרא ומשפט המדינה / אביגדור סלטון
בין עונש להצלה / יהונתן בלס
הרשעה ברוב דעות או פה אחד? / מיכאל ויגודה

פרשת תרומה
העם היהודי והזיכרון / אליקים רובינשטיין
על היצירה האומנותית וחופש היצירה / אלכסנדר רון
המקומות הקדושים ומערכת המשפט / אביעד הכהן
להקדש הציבורי בישראל / אברהם קפלן
תרומה שלא מדעת / אליהו שוורץ
דיני התכנון והבנייה / אביעד הכהן

פרשת תצוה
קבלת הציבור כיסוד משפטי / הילה בן אליהו
קופה של צדקה / אמנון דה-הרטוך
קו העוני וזכות הקיום בכבוד / אביעד הכהן
השפעת גורמים מטפיזיים על הכרעת הדין / תומר מוסקוביץ'
על איסור הטרדה מינית, חִפצוּן האישה וביזוי כבודה / אביעד הכהן
על הבניית שיקול הדעת בענישה / אביעד הכהן

פרשת כי תישא
יחסי פסלות בין שופט לעורך דין / אלעד סטופל
כישורים ולא קשרים / אביעד הכהן
על סכנת "המדרון החלקלק" / אליקים רובינשטיין
על קדושת החיים וזכויות החולה / ירדנה קופ-יוסף
לפסול עדות קרובים / יחזקאל מרגלית
על הצחוק בבית המשפט ומחוצה לו / רפאל יעקובי
כתיבת התורה שבעל-פה - איסור שהפך למצווה / מיכאל ויגודה
על זכותם של עניים לבחור ולהיבחר / תומר מוסקוביץ

פרשות ויקהל-פקודי
תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדיני / אליאב שוחטמן
החובה לתת דין וחשבון / מנחם רניאל
יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית / אביעד הכהן
על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש / ירון אונגר
לשימוש במותר כספי תרומות / יהונתן בלס וירון קידר
הצדק והאנושיות במשפט / משה הרשקוביץ
מתקנת ההכרזה לדיני המכרזים / אלעזר כהנא
על עישון סיגריות וצריכת סמים / אודי וולף
שינוי ייעודם של כספי תרומה / מיכאל ויגודה

פרשת ויקרא
החובה להעיד / משה דרורי
השבת הגזלה והענשת הגזלן / אלדד יפרח
הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים / ציון אילוז
הגזלת וגם ירשת?! / יעקב שפירא
כשרותו המשפטית של הסומא לעדות / יאיר שיבר
על החובה לדווח על אלימות כלפי קטינים או חסרי ישע / בנימין שמואלי
על זכות השתיקה ותוצאותיה / אביעד הכהן
עקרון המדתיוןל במשפט העברי / אביעד הכהן

פרשת צו
הבריחה מן השבועה / רפאל יעקובי
וידוי, תשובה ומחיקת החטא / חיים מאיר
על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן / אברהם וינרוט
הלבוש במשפט ובהלכה / מיכאל ויגודה
דרכי שומת נזקים לרכוש / אהרן אורנשטיין
מיהו יהודי וכיצד מתייהדים / אלי וילצ'יק ואביעד הכהן
ירושת תפקידי שררה / צבי ויצמן

פרשת שמיני
על יין ועל שתויי יין בבית המשפט ומחוצה לו / חיים ה' כהן
על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות / איל ינון ובני לאו
חריגה מסמכות במשפט המִנהלי / אביעד הכהן
מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה / דניאל סינקלר
מוסר ומשפט טבעי במשפט העברי / דניאל סינקלר
על האישיות המשפטית הנפרדת של ה"תאגיד" / רפי רכס

פרשת תזריע-מצורע
אפליה, שוויון ומִגדר בדיני היולדת / אלישבע באומגרטן
הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים / שמואל ילינק
על לשון הרע, "לשון טובה" ופיצויים / נוֹעם סולברג
על צרעת מצורעים והיחס ל"אחר" / אביעד הכהן
הזרעה מלאכותית / אברהם שטינברג
הורות ביולוגית והורות גנטית / מרדכי הלפרין
חובת הגילוי הנאות וסייגיה / תומר מוסקוביץ
מעמד מי שנולד מבנק זרע / מיכאל ויגודה
המשפט העברי וחירות הביטוי / אביעד הכהן

פרשת אחרי מות-קדושים
חובת ההצלה וגבולותיה / מיכאל ויגודה
הסכמת העם לתוכן החוק / הילה בן אליהו
אכיפת מוסר במערכת המשפט / אליהו שוורץ
נורמת היסוד לחוקת המדינה / יצחק שילה
דין מרומה, התיישנות ושיהוי / ציון אילוז
על קדושת החיים ועל מסירות הנפש / נחום רקובר
"וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו" / יהושע שופמן
על עברת הזנות / אברהם נ' טננבוים
על פרשנות ועל דרשנות / רפאל יעקובי
פשט ודרש בפרשנות המקרא - פרק בתורת המשפט העברי / אליאב שוחטמן
התחדשות האיסור בעברות נמשכות "לא תלין פעולת שכיר" / חיים זיכרמן

פרשת אמור
יום הכיפורים והשוויון / ניל הנדל
לשאלת "מיהו יהודי?" / מיכאל קורינאלדי
חופש התנועה והגבלתו לתכלית ראויה / אביעד הכהן
החיים והקניין ומה שביניהם / מיכאל ויגודה
לשרפת גופות בהלכה ובמשפט / מיכאל ויגודה
חופש הביטוי ופגיעה ברגשות דתיים / אביעד הכהן
פרשת המקלל - התיוג הפלילי ומטרותיו / נתנאל דגן

פרשת בהר-בחוקותי
על ריבית, היתר עיסקא, חובות המדינות העניות והיובל / אברהם טננבוים
שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה / תומר מוסקוביץ'
הלכה, כלכלה וחברה - בין אידיאל למציאות / ירון יעקובס
על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל / אברהם צ' שיינפלד
על החובה לסחור במחיר הוגן / בני פורת
חירות ואחריות בדיני עבודה / מיכאל ויגודה
קודיפיקציה במשפט - בין מורשת ישראל לבין הצעת חוק דיני ממונות / אביעד הכהן
גאולת בית בעיר חומה / יעקב שמעוני
על מהפכת היובל / בני פורת

פרשת במדבר
מפקד אוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה / יעקב פוטשבוצקי
על חובת השוויון בשירות הצבאי / אביעד הכהן
עשרה דברים נאמרו בירושלים / נחום רקובר
שבטיות, שוויון וחירות ההתאגדות / אביעד הכהן

פרשת נשא
השלום כערך על / אבי וינרוט
ראיות מדעיות בהליך השיפוטי / אודי וולף ורוני גפני
"כבד את אביך ואת אמֶך" - בין קודש לחול / ישראל צבי גילת
על תעודות זיהוי ועל זיהוי תעודות / רחל גבאי-פרידסון ואודי וולף
כפיית בדיקה רפואית בהליך השיפוטי / מיכאל ויגודה
הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה / מיכאל ויגודה
עוד על האמת המשפטית / חיים שיין

פרשת בהעלותך
זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת / נועם סולברג
אצילת סמכויות והעברתן / אביעד הכהן
על עונש המאסר במשפט העברי / אלישי בן יצחק
על איסור האלימות בחינוך / אביעד הכהן
האם זכאי הנאמן לשכר? / אברהם טננבוים
על הזכות לגרש ולהתגרש / אליאב שוחטמן

פרשת שלח
סמכות חובה ורשות, "ייצוג הולם", תורת ההגינות וזכות התגובה / אביעד הכהן
לשון הרע על עצמים ועל הציבור / כרמית פנטון
הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת / אביעד הכהן
חריגת השלוח מהרשאתו / מיכאל ויגודה
על 'דעת המקום' ועל 'דעת הקהל' כשיקול בהכרעת הדין / אביעד הכהן
על המעצר עד תום ההליכים / ציון אילוז
מרד והמרדה / מיכאל ויגודה

פרשת קרח
"חזקת הכשרות" ורמת המהימנות של הרָשות הציבורית / יהונתן בלס
על חופש הדעה והדיבור במשפט העברי / חיים ה' כהן
מחלוקת לשם שמים / שי עקביא ווזנר
ניגוד עניינים של עובדי ציבור / רון ש' קליינמן
התובענה הייצוגית במשפט העברי / מיכאל ויגודה
על מחלוקות ועל הלכות / רפאל יעקובי
על מרמה והפרת אמונים / יעקב שפירא

פרשת חוקת
היגיונו של החוק והנמקתו / הילה בן אליהו
קביעת רגע המוות ותוצאותיו המשפטיות / אברהם שטינברג
לתורת ניהול משא ומתן / כרמית פנטון
על הגבול ועל גבול ישראל-ירדן / אליקים רובינשטיין
סדר הדין והאמת המשפטית / דוד ניסני
האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? / אברהם טננבוים

פרשת בלק
הזכות לפרטיות במשפט העברי ובמשפט המדינה / אליהו ליפשיץ
על הגנת הפרטיות / נחום רקובר
צנעת הפרט וחופש הביטוי / מיכאל ויגודה
מורכבות החשיבה ההלכתית / שי עקביא ווזנר
קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות / נחום רקובר
כבוד האדם - בין השיח החוקתי לשיח היהודי / פיליפ מרכוס
על קיום הבטחות - בין משפט למוסר / אביעד הכהן

פרשת פינחס
סיכול ההליך המשפטי או אי-החלתו? / יוסי דוד
לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית / יעקב שפירא
עשיית דין עצמית / רפאל יעקובי
בין קניין פרטי לזיקה ציבורית / אריה הולצר
ירושה מכוח נישואין / יובל בדיחי

פרשת מטות-מסעי
ירושת הארץ והפקעת מקרקעין / חיים ה' כהן
עקרונות דיני הירושה / בן ציון גרינברגר
דיני הנדרים כמקור להלכות משפט / אביעד הכהן
תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי / שבתאי רוזן
אבטחת מסמכים - למן החרס ועד לחתימה אלקטרונית / אודי וולף ורחל גבאי-פרידסון
גלות כחלופה למאסר / איתמר ורהפטיג
על הקנטור / אריה פטר
תהליך קבלת ההחלטות בהרכב שיפוטי / ערן שילה

פרשת דברים
כללי הצדק הטבעי ועֶקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין / אליאב שוחטמן
מינוי שופטים / מיכאל ויגודה
לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור / אברהם טננבוים
בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות / מיכאל בריס
בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות / מיכאל בריס
כללי אתיקה לדיינים ושופטים - בין הלכות להליכות / אביעד הכהן
משפט בינלאומי פרטי - פרק בעקרונות בררת הדין / ישראל צבי גילת
עשיית משפט וסיכוניה / מיכאל ויגודה

פרשת ואתחנן
ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל? / דוד משען
על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות / אביעד הכהן
שני מושגים של פשרה / ברכיהו ליפשיץ
לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי / דניאל סינקלר
שורת הדין ולפנים משורת הדין / רפאל יעקובי
מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות / בני דון-יחייא
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים / דניאל פרידמן
עוד על תפיסת ההורות בהלכה / ערן שילה

פרשת עקב
שבירת הלוחות / יעקב אבי ברוך טירקל
ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית / בני פורת
הזכות לחינוך והחובה לחנך / יורם רבין
החינוך כחובת הציבור במשפט העברי / נעמה סט
משפט ומוסר בעת מלחמה / אביעד הכהן
על יחסו של הרמב"ם לגֵר ול"אחֵר" / אביעד הכהן
על תפקיד המשפט בהפצת ידע / אברהם טננבוים

פרשת ראה
היושר כערך / אליקים רובינשטיין
איסור ההונאה בכשרות / דוד קירשנבום וזאב דסברג
דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם / רחל גרשוני
מצוות הצדקה - חיוב משפטי או נדיבות / ישראל צבי גילת
דיני כשרות הבשר והאקולוגיה / יצחק דב פריז
בדין שמיטת כספים ופרוזבול / דוד האן
להגדרת העוני / אברהם טננבוים
שתי גישות בהבנת תקנת הפרוזבול / תומר מוסקוביץ'

פרשת שופטים
על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט / רחל שלו-גרטל
הפטור מגיוס וסרבנות הגיוס / מנחם אֵלון
טוהר השיפוט וטוהר המִנהל הציבורי / אליאב שוחטמן
היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? / אברהם טננבוים
"פלגינן דיבורא" - פרק בדיני הראיות / מיכאל ויגודה
הפרדת רשויות - בימים ההם בזמן הזה / רפאל יעקובי
איסור בל תשחית / משה דרורי
על זיכוי בטעות ועל עשיית "צדק" / ערן שילה
פיקוח נפש במלחמה / אברהם וינרוט

פרשת כי תצא
על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין/ יצחק עמית
היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו / דוד משען
עגונות מגדלי התאומים / ניל הנדל
על המידות והמשקלות / תומר מוסקוביץ
ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים / אברהם טננבוים
עיון משווה ביסודות דיני המשכון והשעבודים / דוד ניסני
מזונות לילד מרדן / צבי ויצמן
על ריבוי נשים בישראל / צבי ויצמן

פרשת כי תבוא
עקיפת החוק באמצעות החוק / אודי וולף
על מידת הרחמים במשפט / שלמה רבינוביץ
לזכויות היוצרים והמול"ים / נחום רקובר
על איסור הסחר בבני אדם / אביעד הכהן
מצג שווא רשלני / ירון אונגר
על העיוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות / אביעד הכהן
על איסור ההכאה ותוצאותיו / אליאב שוחטמן
על הוצאת דיבה בהליך שיפוטי / יובל סיני ויוסי שרעבי
למן הכשלת עיוור ועד לשיתוף קבצים באינטרנט / אברהם טננבוים

פרשת נצבים

התשובה - היבטים משפטיים / נחום רקובר
סעדים בעקבות עדות שקר / רפאל יעקובי
בין אמת עובדתית לאמת משפטית / אלדד פרי
נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט / מיכאל ויגודה
התשובה והענישה הפלילית / נחום רקובר
תהליכים דמוקרטיים בלימוד התורה / מיכאל ויגודה

פרשת וילך
זִקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות / אביעד הכהן
התורה כשירה / יצחק דב פריז
על הסגת זכויות הבעלות של היחיד / נעם סולברג ואריאל ארליך

פרשת האזינו
משפט ויושר במקורות ישראל / מיכאל ויגודה
עוֹ"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי דין / אביעד הכהן
מי מפחד ממשפט עברי? / מיכאל ויגודה
עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו / נחום רקובר
דין ומוסר, אתיקה ויושר במשפט ומחוצה לו / אביעד הכהן
מיהו עבריין? - על הדָּרת האחר ותיוגו / אביעד הכהן

פרשת וזאת הברכה
על פלורליזם בעולמה של הלכה / מנחם אֵלון
"תורה צוה לנו משה, מורשה קהִלת יעקב" / אליקים רובינשטיין
עקרון השוויון בלימוד התורה / אביעד הכהן
אימות כתבי יד ומסמכים בהליך השיפוטי / אודי וולף ינה גרבר ורחל גבאי-פרידסון
הדן והדין, הדיון והדיין / הילה בן אליהו
על רצח בתוך המשפחה / אליאב שוחטמן
הרב והדיין - יחסי הרשויות / יצחק ברנד
מחשבת ישראל             תוכן תושב