פסיכולוגיה אינדיבידואלית
בבית הספר

אלפרד אדלר

הרצאות למורים ולמחנכים

מעובד מחדש בידי יהודה איזנברג
מתפרסם לראשונה באתר דעת- תשס"דתוכן המאמר:

הקדמה

מ ב ו א

הקשר בן בית הספר והמשפחה

    בית הספר - ידה הארוכה של המשפחה
    הכנת הילד לבית הספר
    שתי שגיאות האורבות לאם בחינוך הילד
    ילדים שנואים
    הבית כמפנק
התבוננות בילד

תפקידה של האם

    תיאור התנהגותו של ילד בן חמש
    האם קיימת תורשה?
    רצוננו להביא את הילד לידי שווי משקל
    ההתפתחות נובעת מקשר עם הזולת
פעולת החושים - פעילות חברתית

    הצגת מטרות
    מקור התלונות על הילד - חוסר חברתיות
    הכנה לקויה לחיים
    תכונותיו של הפושע
    הכנה פגומה נובעת מילדות פגומה
    החיסרון מקבל פיצוי במצוינות
    בעיות של איטרים
    רגש נחיתות הכובל את הילדה
    זיהוי רגשי הנחיתות על פי התנהגות
    תורת הבלתי מודע
    מעשה מול הצהרת כוונות
    סיפורו של נער בן 13
כיצד להתחיל בטיפול?

    שאילת שאלות
    דוגמה
השפעות שמחוץ לבית הספר

    השפעת מחלות על הילד
    שינוי לטובה לאחר מחלה
    ילדים בעלי רקע פגוע
    חבורות פושעים
    העיקר: לתת לילד תקווה
    ניתוח התנהגות של נער בן 12
    זיכרונות הילדות הקדומים
    זיכרונות כפולים
    זיכרונות דמיון
    הזיות
    זיכרונות של ילד בן 6 וחצי
תרגילים בפענוח זיכרונות ילדות

    זיכרונות של תלמידות כיתה ג
    זיכרונות של תלמידים מכיתה ד'
    זיכרון של ילדה בת 9:
    זיכרון אחר מילדה זו:
    חלומות הילדים
    עוד על זיכרונות ילדות אחדים
    חלומות בהקיץ
חלומות

    דוגמה
החלום - המשך

    תפקידו של החלום
    סוגים שונים של חלומות
    חלומות סיוטים
    חולמים לעומת שאינם חולמים
    חלום ילד של מכיתה ג'
    חלומה של נערה מכיתה ד'
    חלום של ילדה בכיתה ד' איטית
    חלום נער בן 11 מכיתה ה' של בית הספר הראלי
    סיכום ניתוח החלומות
הזדהות עם הילד

    מידת ההכנה שהוכן הילד לחיים חברתיים
    תנאי חיים הגורמים קשיי הסתגלות
    ילדים המתמכרים לעצמם
    פיתוח הרגש החברתי
    דוגמאות
    ניתוח התנהגות של שני אחים
    הסתכלות בתלמיד בלה ק'
    גמגום
    לוטה, בת 10
תוספת

שאלון פסיכולוגיה אינדיבידואלית


על המחבר: אלפרד אדלר (1870 - 1937), היה רופא ילדים בוינה. הוא אבי תורת הפסיכילוגיה האידיבידואלית. במשך שנים היה חבר החוג של פרויד, ואחר כך פרש. אדלר הפיץ את תורתי בהרצאות אורח ובהשתלמויות למורים ולמורים, ומאמר זה הוא סדרת הרצאות שנתן למורים.
מספריו הופיע בעברית גם הספר "אתה וחייך", בהוצאת המכון על שם אלפרד אדלר, תל אביב 1958.

תקציר:
תמצית תורתו החינוכית של אדלר: חינוכו של הילד נקבע בשנות חייו הראשונות. רגש הנחיתות הוא אחד המרכיבים המרכזיים בדרכי התנהגותו של הילד. המסגרת החברתית היא הגורם המרכזי בהתפתחותו של הילד: דרך השתלבותו בחברה, ויכולתו להפנים את החובות כלפי החברה. התחרות בתוך המשפחה גורמת למאמצים להשיג את האחים או גורמת לייאוש מיכולת להתקדם. החלום מעורר את האדם לשים לב לנושאים שהוא רוצה לבצע אותם. ההזיות הם דרכי בריחה מהתמודדות. ניתוח זיכרונות ילדות נותן למחנך כלי לעמוד על בעיות הילד. דרך הסיוע העיקרי הוא לתת לילד תקווה ואמון ביכולתו להתמודד. פינוק הוא גורם מכריע לאי הצלחתו של הילד.

מילות מפתח:
רגש נחיתות, חלומות, הזיות, זיכרונות ילדות, פינוק.