תוכן העניינים


פתח דבר

הקדמה. "סזונים" ראשונים
ראשית ההגנה והאצ"ל
"הסזון הראשון"
פילוג באצ"ל
"הסזון השני" (ההגנה פועלת לחיסול לח"י)
"עם לוחם"
האצ"ל מכריז על המרד
מגעים בין אצ"ל ולח"י
מגעים בין לח"י וההגנה ערב הסזון
פגישות בין נציגי ההגנה לבין נציגי האצ"ל
"לא תהיה מלחמת אחים"
העיתוי ...

"הסזון הגדול"
הכנות
הלשנות לבולשת הבריטית
חטיפות
לח"י מתחייב להפוגה
ההגנה ממשיכה בחטיפות
התגברות החטיפות
נסיונות חטיפה שלא עלו יפה
גירושים ממקומות עבודה
גירוש מבתי-הספר
הסזון דועך
האצ"ל מתאושש מן הסזון

מהפך זמני. "תנועת המרי העברי"
ההגנה מצטרפת זמנית למרד
"השבת השחורה"

ה"סזון הקטן"
חזרה לסזון
הבריטים מחריפים את אמצעי הדיכוי
שיתוף פעולה של הש"י עם הבולשת הבריטית
החרפת "הסזון הקטן"
תגובת האצ"ל ל"סזון הקטן"
הכאות בתל-אביב
"מחול השדים" בירושלים
התנגשויות במושבות הדרום
התנגשויות בבנימינה
שוב התנגשויות בתל-אביב
ההגנה ממתנת את פעולותיה
"הסזון" באירופה
משא ומתן להסכם בין האצ"ל וההגנה
חזרה לחטיפות
סיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל

דיון וסיכום
שאלת "המרות הלאומית"
נספחים
ביבליוגרפיה