שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
הקדמת הרב זצ"ל לשיר השירים / אורי דסברג
מדרש רבה למגילת שיר השירים - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (8 פרקים)
הקדמת הראי"ה לשיר השירים / הרב עוזי קלכהיים
על שיר השירים / אברהם יצחק הכהן קוק
שיר השירים ב, יב: התור והזמיר / אלקנה ביליק
קדמות שיר השירים (קטעים) / שמואל שביב
השבעתי אתכן בנות ירושלים / יהודה איזנברג
פירוש על שיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק
פירוש על שיר השירים / רבי ישעיהו מטראני
מבוא לשיר השירים / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג
ספר גשמי ברכה - ביאורים, חידושים והערות לשיר השירים / ברוך הלוי עפשטיין
מדרש זוטא על שיר השירים / מהדורת שלמה באבר
לקח טוב על שיר השירים / רבי טוביהו ב"ר אליעזר
מדרש שיר השירים