שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
ספור הרפתקאותיו הרעיוניות של יונה / אריה סולה (pdf)
ספר יונה ורעיון התשובה / יהושע מנחם רוזנברג
על ספר יונה / רפאל וייס
נבואת יונה - תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי נוצרי / פרופ' אפרים א. אורבך
ספר יונה / שלמה דב גויטן
שלוש בריחותיו של יונה / יהודה איזנברג
אדם בורח מייעודו / דוד נתיב
ורחמיו על כל מעשיו (למשמעותו של ספר יונה) / לאה פרנקל
הקיקיון של יונה / יוסף צמודי
שתיקתו של יונה / הרב אברהם ריבלין
מגילת אסתר וספר יונה / ד"ר דוד פלוסר
דמותו של יונה הנביא / עדי שגב
אמת לאמיתה ואמת לשעתה / אליעזר יסלזון
ורחמיו על כל מעשיו - למשמעותו של ספר יונה / לאה פרנקל
מדרש יונה