יהודה אליצור

תשובה לרב ש"י זווין בענין המאמר "על הכותים בדברי התנאים" (אלול ת"ש)
עשרת הדברות בכור "הביקורת" ("במישור")
נכרי ששאל כעניין ("הצופה", תש"ז)
תצפית - שוללי תורה ומקדשי סיני... ("הצופה")
מכתבים למערכת - תעניות ("הצופה")
המדור הדתי - הצעת לקידום הדת והתרבות במדינה (תש"י)
מכתבים - אל נתבייש להיות בני אדם ("הצופה", תשי"א)
תכלת ("הצופה", תשי"ב)
חן מקום על יושביו ("הצופה", תשי"ב)
יום אבל לישראל ("הצופה", תשי"ב)
הלכה, הגיון והגינות ("הצופה", תשי"ג)
מלים אחרות ב"הארץ" - תגובה לאריה גלבלום
הספד מוזר (תשי"ג)
אמת וסילוף על מלחמת גוש עציון ("הצופה", תשי"ד)
"רומנס ישראלי" בנוסח גרמני רוסי ("הצופה")
ממועדות המריבה עד מועדון בני-עקיבא ("הצופה", תשט"ו)
אין תועלת בגפרורים
תזכיר: לעתידה של העליה
מכון מסורתי לחקר המקרא בירושלים
מכתב ל"הארץ" - הזיקה בין סיני וישראל (תשי"ז)
יציאת מצרים נוסח בן גוריון ("הארץ", תש"ך)
האם אתה בעד חידוש הסנהדרין? ("ידיעות אחרונות", תשכ"ה)
המדע, הטכנולוגיה ואוטומציה מול חיי הרוח ("הבקר", תשכ"ו)
אוניברסיטת בר אילן והציבור הדתי ("הצופה", תשכ"ו)
התנועה למען ארץ ישראל השלמה - מברק (תשכ"ז)
התנועה למען ארץ ישראל השלמה - מודעה (תשכ"ז)
מתנחלים או שוסים (ויקח יהושע, כתב יד)
הסברה ישראלית יעילה ונבונה, כיצד? (תשכ"ז)
מכתבי תמיכה מאת רחל ינאית ומנחם בגין (תשכ"ז)
מהתגוננות להסברה יזומה ("זאת הארץ", תשכ"ח)
מכתב גלוי לריצארד ניקסון
25 שנות מדינה - הרצאה (תשל"ג)
דמותנו כ"יורשי המכבים" ("הצופה", תשל"ה)
ועמך כולם צדיקים? ("הצופה", תשל"ח)
הלוך הלכו העצים לבחור להם ממשלה חדשה ("הצופה", תש"מ)
עצמאות מדינית ורוחנית - חזון ומציאות ("הצופה", תשמ"ב)
"מוסר המלחמה" על פי המקרא - בעקבות מלחמת הלבנון ("הצופה", תשנ"ב)
מכתב גלוי למר בנימין נתניהו "בראשית צעדיך" (תשנ"ו)
החוקקים חיקקי אוון (תשנ"ז)