אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר 

 

 

 

רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. והתקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך. וכל מעשיך יהיו לשם שמים.


יהי ממון חברך חביב עליך כשלך – ר' יוסי "חסיד", מחשיב את מידת החסידות וסובר שהעולם בנוי מריבוי של פרטים דקים וקטנים. מכוח זה הוא מגיע להחשיב את ממון האחר, אף מעבר למה שדורשת ההלכה. הרגישות והאכפתיות ל'פכים קטנים' של האחר, היא בעצם חלק נכבד ביחסינו אל האחר, משום שכמוהם כמשל לרגישותנו כלפי נפשו, המורכבת מאינספור פרטים קטנים הזקוקים לתשומת לב חיובית.
והתקן עצמך ללמוד תורה – אדם המחשיב רק דברים גדולים ובולטים, עלול לטעות ולחשוב שהתורה עוברת בירושה מדור לדור, משום שהדברים נראים לו רק מצידם החיצוני, המושלם כביכול. אולם לא כן אדם המתבונן בפרטים הקטנים, והמבין שהתורה דורשת הכנה מרובה. על האדם ללמוד ולתקן את מערכותיו הפנימיות, ורק אז יוכל להיות כלי מתאים לקבל את התורה. אלא שעולמו הפנימי של אדם, אינו עובר בירושה כידוע.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים – כאשר אנו עובדים על פרטים ושמים לב לפרטים, אזי מוצאים אנו שכל מעשי האדם, גם אלה שאינם מוגדרים רשמית כ'מצוות', צריכים להתבצע כחלק ממילוי היעד הגדול של 'לשם שמים'. חסרון קטן במעשה, עלול להפריע ולעכב את כל התהליך, לפיכך צריך הכול להיות 'לשם שמים'.