אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

אסופת מובאות על מהות האגדה, מדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים, בתוספת באורים והערות. וכן מאמרים על דרך לימוד האגדה מפי רבנים ולומדים בדורות האחרונים.

רבים משערי האגדה שכאן, לקוחים מתוך הספר מעין חתום - שערים לאגדות חז"ל, ומכאן תודה וישר כח למחבר הספר שנאות לתת לנו רשות להשתמש בספרו.האגדה בדברי תנאים ואמוראים
ספרי
תלמוד בבלי
תלמוד ירושלמי
מסכתות קטנות
תוספתא
מדרש
זוהר
ר' סעדיה גאון ור' האי גאון


האגדה בדברי גאונים וראשונים
ר' האי גאון
ר' שמואל הנגיד
ר' שרירא גאון ור' האי גאון
ר' סעדיה גאון
רבינו חננאל
רבינו ניסים גאון
ר' יהודה הלוי
ר' אברהם אבן עזרא
רבי משה בן מימון ח"א
רבי משה בן מימון ח"ב
ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון
ר' דוד קמחי
ר' משה תקו
ר' אברהם בן הרמב"ם ח"א
ר' אברהם בן הרמב"ם ח"ב
רבי משה בן נחמן
ר' יחיאל מפריס
ר' ישעיה מטראני
ר' שלמה בן אדרת
ר' ידעיה הפניני בדרשי
ספר החינוך
ר' מנחם המאירי
ר' יום טוב בן אברהם אשבילי
ר' יצחק אבוהב
ר' ניסים גירונדי
רבי ישראל בן פתחיה איסרלן
רבי דוד בן זמרא
ר' לוי בן חביב


האגדה בדברי אחרונים
ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן
ר' יהודה ליווא בן בצלאל ח"א
ר' יהודה ליווא בן בצלאל ח"ב
ר' שמואל אליעזר הלוי איידלש
ר' ישעיה הלוי הורוביץ
ר' משה חיים לוצאטו
ר' חזקיה דה סילוה
ר' יחזקאל בן יהודה לנדא
ר' אליהו בן שלמה זלמן
ר' שניאור זלמן מלאדי
ר' צבי הירש חיות ח"א
ר' צבי הירש חיות ח"ב
הדרוש הוא הפשט הפשוט המוכרח / מלבי"ם


האגדה בדורות האחרונים
ללמוד או לא ללמוד אגדה / רבי אליהו דסלר
איחוד ההלכה והאגדה / רבי אברהם יצחק הכהן קוק
תפיסת האגדה בהלכה / מתוך אינצקלופדיה תלמודית
ההלכה והאגדה / הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
הקדמה לפרוש "המאור לאגדה" / הרב שלמה צדוק
הלכה או אגדה / הרב משה צוריאל
מָבוֹא לְהַגָּדוֹת חֲזַ"ל / הרב חנוך גבהרד
הלכה שוחקת ואגדה קפדנית / הרב ישראל פורת
למצוא את המפתחות / אברהם קריב
תפישת ההלכה באגדה / אברהם קריב
מבוא ללימוד נשמת המשנה - עיון הלכה בראי האגדה / הרב יעקב נגן
מבוא ללימוד שפת האגדה / הרב מרדכי הוכמן
הצפנת סודות האלוקות באגדות חז"ל / שראל רוזנבלט