אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר


מסכת ברכות
מצוות תפילין / הרב יעקב נגן
רמות שונות של הבנה / צוות האתר
כל האומר תהילה לדוד בכל יום / הרב יצחק בלאו
היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה / הרב יצחק בלאו
הרוצה להנות יהנה כאלישע / הרב ד"ר שלמה טולידאנו
טעמה של החמצה / שמואל פאוסט
שילוב תפילה ולימוד / הרב יצחק בלאו
זאב וכלב, חמור וערוד - זמן קריאת שמע ומשלי איסופוס / הרב יעקב נגן
"תוכו כברו" − תכונה מולדת או תכונה נרכשת? / צוות האתר
גולה אחר גולה גלתה יהודה / הרב מינצברג
הרהורי תשובה / שמואל פאוסט
שקול שמואל כמשה ואהרן / הרב ד"ר שלמה טולידאנו
קבע ההיפך מתחנונים - מצוות אנשים מלומדה / הרב מינצברג
קבלת עול מלכות שמים בק"ש / הרב יעקב נגן
כל אדם קורא כדרכו / הרב יעקב נגן
הלכה - בין חוק לחיים / הרב יעקב נגן
אידיאלים ומעשים / הרב יהושע ויצמן
תפילתם של התנאים – בין קבע לזרימה / הרב יעקב נגן
סודה של תפילת חסידים הראשונים / הרב יעקב נגן
תפילת רבי חנינא בן דוסא- בין כוונה לנבואה / רבי יעקב נגן
תני: על לוט ועל אשתו מברכים שתיים / הרב יצחק בלאו
היכן נמצא הקב"ה? / הרב יעקב נגן
במי אתה מוצא חמאה של תורה? / הרב יצחק בלאו
אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו - סיפור מותרו של רבי עקיבא / הרב עמוס סמואל


מסכת שבת
מתי ניתנה התורה / הרב שבתי רפפורט
האי מאן דבמאדים יהיה שופך דמים / המלקט
מאמר מקיף על מהותה של השבת / הרב מינצברג
צדקה תציל ממות / צוות האתר
סיווג מצוות לאור תפקידי האדם בבראשית פרק א / הרב יעקב נגן
סתירות ופתרונן / הרב יצחק בלאו
פירש מן האשה ומן הדומה לו / הרב מרדכי הוכמן
על כביסות ועבודת המידות / הרב יהושע ויצמן
מלחמה ושלום בבית על פי ספרות חז"ל / ד"ר ש. ולר
שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו / הרב מינצברג
מאי חנוכה / הרב יצחק בלאו
מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי / הרב יצחק בלאו
פוחת והולך או מוסיף והולך / הרב פנחס גולדווסר
המבנה הספרותי של רשימת ל"ט אבות המלאכות / דותן ארד
בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי, לעם תליתאי. / הרב מינצברג
ללא חשד מעשרות / שמואל פאוסט
תלמידי חכמים שבבבל / הרב יצחק בלאו
בשעה שעלה משה למרום - על ההשוואה בהוראת האגדה / הרב צבי שמעוני
הכנסת אורחים / הרב יהושע ויצמן
צדקה ישראלית עדינה / שמואל פאוסט
מן האסטרולוגיה אל הפסיכולוגיה / הרב יובל שרלו


מסכת עירובין
נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא / הרב יצחק בלאו
שיחות חולין בתלמוד בבלי - פרק ג' / פרופ' שלום רצבי
בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו / הרב יצחק בלוי


מסכת פסחים
פסח - החירות לחפש / צוות האתר
ידיעת סתרי תורה וטעמי תורה / המלקט
בדיקת חמץ וביעור יצר הרע / הרב יעקב נגן
סוד הריבוי וסוד הצמצום, בין המופשט לחומרי / צוות האתר
גאולת העבר וגאולת ההווה / הרב יעקב נגן
בליל הסדר כולנו עניים, כולנו בני חורין / הרב יעקב נגן
ארבע המערכות של ליל הסדר / הרב יעקב נגן
הגדת רבן גמליאל / הרב יעקב נגן
הלל זה מי אמרו / הרב מינצברג


מסכת ראש השנה
חג האסיף תקופת השנה / הרב מינצברג
וכי נחש ממית או נחש מחיה / הרב מינצברג
ארבעה שהם פחות מאחד / הרב יעקב נגן
האליטיסטים והדמוקרטים / הרב יעקב נגן
מסעו של אור הירח / הרב יעקב נגן
בין שופר לתפילה / הרב יעקב נגן
בין תפילת היחיד לתפילת הציבור / הרב יעקב נגן
ראש השנה לאילנות וראש השנה לנטיעה / הרב שבתי רפפורט


מסכת יומא
מצוות תשובה / הרב מינצברג
פרישות הכהן הגדול טרם יום הכיפורים / הרב יעקב נגן
עבודת יום הכיפורים – 'לפני ה’' / הרב מינצברג
מקומה של אשת הכהן הגדול / הרב יעקב נגן
השעירים והשערים- בין גורל לנס / הרב יעקב נגן
סיפור יוסף כמקור[1] לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / יצחק (ז'אק) בנטאטה
להכנס ולצאת מקודש הקדשים / הרב יעקב נגן
הערות למאמר סיפור יוסף כמקור לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / יצחק (ז'אק) בנטאטה
כהן גדול ביום הכיפורים- מסע של צמיחה אישית / הרב יעקב נגן
ביטול יצרא דעבודה זרה ועריות-קריאה תלמודית / הרב יצחק מאיר יעבץ
עינויים ותשובה, כפרה וטהרה / הרב יעקב נגן


מסכת סוכה
אכילה בסוכה- כאכילת קרבן / הרב יעקב נגן
ארבעת המינים כהתגלות / הרב יעקב נגן
ניסוך המים, כמי עדן / הרב יעקב נגן
שמחת בית השואבה- חגיגת המקדש וחנוכתו השנתית / הרב יעקב נגן
תהלוכת הכהנים בשמחת בית השואבה / הרב יעקב נגן
יצרו של אדם מתגבר עליו / הרב יצחק בלאו
לא להתיאש! / הרב יצחק בלאו
הצליעה של לוי / הרב מרדכי הוכמן


מסכת תענית
תפילה - עבודת הלב / הרב מינצברג
ביאור המעשה באילפא ור' יוחנן / צוות האתר
ה"משקפיים" של משה רבנו / הרב מרדכי הוכמן
המעגל של חוני / הרב מרדכי הוכמן
המערה של חוני / הרב מרדכי הוכמן
ר' אלעזר והמכוער / הרב יצחק בלאו
החרוב של חוני / הרב מרדכי הוכמן
מעשה ברשב"א והמכוער, וספר הגאולה. / הרב מרדכי הוכמן
ר' חנינא בן דוסא והאבן שהעלה לירושלים - מדרש / הרב מרדכי הוכמן
העיזים שהביאו דובים בקרניהן / הרב מרדכי הוכמן
שיחות חולין בתלמוד בבלי - פרק א', ח"ב / פרופ' ש. ולר
נחום איש גם זו והמצורע של הישיבה - ח"א / הרב מרדכי הוכמן
החורבה של נחום איש גם זו - ח"ב / הרב מרדכי הוכמן
העפר של נחום איש גם זו - ח"ג / הרב מרדכי הוכמן
מיריחו היו שומעים - ירושלים ויריחו / הרב מרדכי הוכמן
שיחות חולין בתלמוד בבלי - פרק ב' / פרופ' ש. ולר


מסכת מגילה
משנה תורה 'משה מפי עצמו אמרן' / הרב מינצברג
לבוש, גוף ונשמה באותיות התורה / הרב רא"ם הכהן
עיונים בפרק ששי דברכות - הלכה ואגדה / אודיה צוריאל


מסכת מועד קטן
מה אנחנו אמורים להרגיש כאשר אנחנו מאבדים אדם קרוב ? / צוות האתר
ברית המילה / שמואל פאוסט
הספד ואמת / הרב יצחק בלאו
שמועה שיש עמה קלון / שמואל פאוסט


מסכת חגיגה
ארבעה נכנסו לפרדס / נפתלי קפלן
ע' פנים לתורה / המלקט
פשוטו של מקרא ודרשות חז"ל / בעילום שם
הקהל את העם האנשים והנשים והטף / הרב משה כהן
לדמותו של אלישע בן אבויה / יהונתן לוי


מסכת יבמות
המילה של צפורה / הרב מרדכי הוכמן
אמר רבא רמז לשניות מן התורה מנין / הרב מינצברג
רב - הוה קא מצערא ליה דביתהו / הרב יצחק בלאו
קריעת התורה / שמואל פאוסט


מסכת כתובות
עסקי שידוכין / שמואל פאוסט
שוחד הרבנים / הרב יצחק בלאו
בין רב ענן ורב נחמן - נקיון הדעת בבית דין / שמואל פאוסט


מסכת נדרים
נדר ושבועה - שתי דרכים בעבודתו האישית של האדם / צוות האתר
היחס הנכון לנטילת תענוג והנאה מהעולם הזה / הרב מינצברג
שמואל והכרוב הרפואי / הרב מרדכי הוכמן
דיסה שנאכלת באצבע טעימה יותר / הרב מרדכי הוכמן
רבי עקיבא והדקל / הרב מרדכי הוכמן
להתחבא בבית הכסא / הרב מרדכי הוכמן


מסכת נזיר
אגדת הרועה הדרומי ומיתוס נרקיסוס / ח. הלוי


מסכת סוטה
מוכר הסדקית - האיש והאגדה / שמואל פאוסט


מסכת גיטין
מכות, סוסים ופחד מוות / שמואל פאוסט
פדיון שבויים יתר על כדי דמיהן / הרב יצחק בלאו
אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים / הרב יצחק בלאו
בקשת ריב"ז על יבנה וחכמיה / הרב שלמה אבינר
כוס יגונים / שמואל פאוסט


מסכת קידושין
לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי / הרב מינצברג
חמישה קנינים - חמישה דרכים בגמירות דעת / צוות האתר
"כיבוד הורים" כהמשך מפעל "חיים" / צוות האתר
גדול תלמוד שמביא לידי מעשה / בועז קפלן


מסכת בבא קמא
מאמר בעניין תשלומי כפל ארבעה וחמשה / צוות האתר
בעניין מצווה ועושה / הרב אליקים קרומביין
אסתטיקה ורוחניות, הילכו יחדיו? / צוות האתר
"אנטינומיזם" אצל מנהיגים: החשוד שבנסתר / צוות האתר
חסידות 'מחוברת' וחסידות 'מנותקת'. / צוות האתר
מה גרוע יותר: רוע מתוכנן ועקבי או רוע מתפרץ וספונטאני ? / צוות האתר
האם הרוע קיים בטבע או שמא רק באדם? / צוות האתר
'כוונות' ו'מעשים', מי מגדיר את מי וכיצד? / צוות האתר
מה אנחנו אמורים להרגיש כאשר אנחנו מאבדים אדם קרוב ? / צוות האתר
זיקנה ובחרות / הרב יצחק בלאו
"וירא אלוקים כי טוב", הטוב הערב, או הטוב המועיל? / צוות האתר
גמול המעשים, גמול הכוונות, או גמול התוצאות? / צוות האתר
סוגיית מיצר שהחזיקו בו רבים – (ועל הקומוניזם) / הרב אברהם טרכטמאן
אינדבידואליזם המסכן את שלמות המערכת, מה דינו? / צוות האתר
צמיחתן של כתות ואידיאולוגיות מסוכנות, במי האשם? / צוות האתר
החומר בשירות הרוח, כיצד? / צוות האתר
מה מקומם של רגעי התפעלות והתלהבות מגילויים ומחידושים בעבודת ה / צוות האתר
כיצד מתייחסים לגנב? / הרב יהושע ויצמן
מה מעמדו של מרכיב ה"חובה" במצוות? / צוות האתר
בין רגע – לקביעות, ובין השראה ליישום. / צוות האתר
על 'נפש בהמית' ויחסיה עם הנפש האלוקית / צוות האתר
הלכה ואגדה, הילכו יחדיו? / צוות האתר
דו שיח במי הירדן - לסטים שהפך לתלמיד חכם / נ. בן ארי
תורה שהיא / צוות האתר
לכל שאלה - תשובה / שמואל פאוסט
סוד המנהיגות על עצמך: עבור את מפתן ההכרעה / צוות האתר
/ צוות האתר
עונש מתקן ועונש מחנך: כוונות מול מעשים / צוות האתר
/ צוות האתר


מסכת בבא מציעא
את ההופעה מכנים החכמים "אתה" ואת האוכל "הבטן שלך. / הרב חנוך גבהרד
האם אפשר להגדיר בן אדם לפי המקצוע שלו? / הרב חנוך גבהרד
שוק בריא אינו מקום לנוכלים המזנבים בחסרי הנסיון / הרב חנוך גבהרד
אמור נא לי איפוא אהובי... / הרב חנוך גבהרד
בין בית המדרש לעולם המעשה: שימוש בחכמה רוחנית להצלחה בעולם גשמי / צוות האתר
חוזר בתשובה לא יזיכר לעצמו חטאיו הישנים / הרב חנוך גבהרד
ר' יוחנן נותן כללים להשקעה בהון סיכון / צוות האתר
"שערי דמעות לא ננעלו" ישנם דמעות וישנם דמעות.. / הרב חנוך גבהרד
אנחנו מה שאנחנו, בגלל המודעות וההרגשות! / הרב חנוך גבהרד
מהו גדר 'אמירת אמת'? / צוות האתר
שיטת רבי אליעזר הגדול ותנורו של עכנאי / צוות האתר
רשעים צריכים לאכול פחות מאשר צדיקים / הרב חנוך גבהרד
עיון ספרותי באגדות ר' יוחנן וריש לקיש
מה אנחנו צריכים ללמוד מאיסור ריבית / הרב חנוך גבהרד
אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין / הרב יצחק בלאו
ההשלכות של הלוואה בריבית הם על כל החיים / הרב חנוך גבהרד
הנצרך לבריות מאבד את העצמאות! / הרב חנוך גבהרד
"גדולים מעשי-חייא" / הרב חנוך גבהרד
המלווה ללא שטר מאבד חברים / הרב חנוך גבהרד
משיח בלא זמנו / שמואל פאוסט
חכמה מול נבואה / הרב יצחק בלאו
"אונאת דברים" בהשתלשלות היסטורית / ד"ר שלום בר אשר
"על מה אבדה הארץ? על עזבם תורתי" / הרב חנוך גבהרד
בין בית המדרש לעולם המעשה: שתי בחינות בשילוב התורה עם הארץ / צוות האתר
אנשים שמנצלים אחרים לא שורדים לאורך זמן. / הרב חנוך גבהרד
מייתי דובי בקרנייהו / הרב חנוך גבהרד
"זכאי לנס" כטענה ממונית / הרב חנוך גבהרד
עין רעה פוגעת רק במי שהוא בעצמו פוגע בעינו הרעה באחרים / הרב חנוך גבהרד
בית הכסא כמשל למקום לינקוי כל סוגי הפסולת / הרב חנוך גבהרד
שכר פסיעות / הרב חנוך גבהרד
והסיר ה' ממך כל חולי / הרב חנוך גבהרד
הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה / הרב חנוך גבהרד
חשיבותה של הקביעות בחייו של האדם / הרב חנוך גבהרד
כל ישראל בני מלכים הם / הרב חנוך גבהרד
מלין-שכר גוזל את נפש הפועל ואת נפש עצמו / הרב חנוך גבהרד
אשכחיה לאליהו בבית הקברות / הרב חנוך גבהרד
אתם קרואים אדם / הרב חנוך גבהרד
אל תאמר: איני יכול, אמור: איני רוצה! / הרב חנוך גבהרד
איסורי התורה אינם כפופים לנימוקים! / הרב חנוך גבהרד


מסכת בבא בתרא
הורדוס שמע בת-קול שקראה למרד / הרב חנוך גבהרד
"גדול" זה לא "חשוב" / הרב יהושע ויצמן
אורו של עולם / הרב יהושע ויצמן
צדקה ומתן בסתר / הרב מינצברג
עוף השמים יוליך את הקול / הרב חנוך גבהרד
תיקון להורדוס - לך ובנה להם בית המקדש / הרב חנוך גבהרד
עמי ארצות על יכנסו / הרב חנוך גבהרד
חבורה ומכה טרייה / שמואל פאוסט
סוד המנהיגות על עצמך: עבור את מפתן ההכרעה / צוות האתר
הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות / הרב יצחק בלאו
פנינים על הדף - דפים ט-טו / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח א' - חסד ודין, נגלה ונסתר / הרב יהושע ויצמן
כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושין בישראל / הרב יצחק בלאו
פנינים על הדף - דפים טז-כב / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח ב' - גל אחר גל מתנפצים אל החוף / הרב יהושע ויצמן
פנינים ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח ג' - עם כל הכוחות / הרב יהושע ויצמן
רבב"ח ד' - גדולים ושבורים / הרב יהושע ויצמן
פנינים ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח ה' - צפרדע, תנין ועורב / הרב יהושע ויצמן
רבב"ח ו' - על דגים וציונות / הרב יהושע ויצמן
רבב"ח ז' - "על האש" על גב של דג / הרב יהושע ויצמן
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח ח' - בין שני סנפירים - על שינויים ושגרה / הרב יהושע ויצמן
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
רבב"ח ט' - הציפור - מן השמים עד הארץ / הרב יהושע ויצמן
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
כמה כללים מחז"ל בעניני סעודה / הרב חנוך גבהרד
סודות יין אדום / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד
פנינים על הדף ללומדי הדף היומי / הרב חנוך גבהרד


מסכת סנהדרין
רומי וירושלים - פירוש אגדת חז"ל בירושלמי / יאיר טיקטין
זמירות חדשות - היחס למצב הכלכלי בארץ / הרב יהושע ויצמן
מי הוא שעלה שלא ברשות? ירד! / הרב מרדכי הוכמן
תיאוריית המשפט בסדום – על הכלל ועל הפרט / הרב משה כהן
אחיזת עיניים / שמואל פאוסט
כף זכות, יד חובה / שמואל פאוסט
מה יביא אליהו הנביא? / שמואל פאוסט
איסורי התורה ושושנים / הרב יצחק בלוי


מסכת עבודה זרה
חידת המינים / שמואל פאוסט
אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ / הרב מינצברג


מסכת מנחות
על מסעות ומצעות / שמואל פאוסט


מסכת חולין
מעשה בבת מלך ופלך / שמואל פאוסט
נווד ברשות התורה / שמואל פאוסט
כל הרוצה יבוא וייטול? / שמואל פאוסט


מסכת בכורות
לכמה נחש מוליד – נעוץ סופו בתחילתו / הרב יחזקאל רבינוביץ


מסכת ערכין
תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה - הי מינייהו עדיפא? / הרב יצחק בלאו


מסכת תמיד
חוכמתו, מסעותיו ואוצרותיו של אלכסנדר מוקדון / אבי פרידמן
חכמת ישראל מול תרבות יון / הרב אבנר אחיעד מיכאלי


מסכת ירושלמי
עם ישראל מתחלק לשלוש קבוצות / הרב מרדכי הוכמן
שתים עשרה כלות לשלושה עשר אחים / שמואל פאוסט
רבי מאיר "משכין שלום" - עיון בשלוש גרסאות של אגדה / יהונתן אפרתי


מסכת כללי
ספר התורה של ר' מאיר / הרב מרדכי הוכמן
צדקה בענווה / הרב יעקב נגן
חווית הביכורים / הרב יעקב נגן
בלי המצוות התלויות בארץ רוח האומה נמצאת בגלות / צוות האתר
משרתו של ר מאיר / הרב מרדכי הוכמן
הבאת הביכורים למקדש: מי נותן למי? / הרב יעקב נגן
איני דר אלא במקום תורה / אליעזר היון